Софија Чакаревић одбранила мастер рад на тему „Пројектовање и развој информационог система јавних набавки“

Студенткиња Софија Чакаревић је у понедељак, 29. новембра 2021. године одбранила свој мастер рад на тему Пројектовање и развој информационог система јавних набавки пред ментором др Душаном Вујошевићем и др Немањом Радосављевићем и др Зораном Фидановским, члановима комисије.   У уводу свог рада Софија је истакла:  У савременом друштву јавне набавке представљају значајан део тржишта и јавне потрошње. Набавка је један од главних сегмената уз које организација може да побољша управљање ланцем снабдевања, а самим тим и перформансе организације. Када сагледамо Републику Србију, на годишњем нивоу на јавне набавке потроши се нешто мање од 4.000.000.000 евра, што је око 8% укупног БДП-а. Обзиром на чињеницу да се за њих издвајају велика новчана средства из државног бужета, јавне набавке изазивају велику пажњу јавности, поготово када укључимо и чињеницу да се неретко јављају разни покушаји преваре како би се постигла приватна добит.

Одабир теме информационих система у јавним набавкама за мене је био изазов и прилика да проширим своја сазнања и дам свој допринос у решавању проблема везаних за јавне набавке. Како је познато да владе троше новац пореских обвезника на сумњиво скупе јавне набавке, у циљу транспарентне организације тендера и набавке у целини, треба тражити софтверска решења која могу обезбедити ефикасне набавке кроз читав спектар правила, шаблона и веће транспарентности.

Као главна предност коришћења информационих система у јавним набавкама истиче се транспарентност. Транспарентност је један од основних захтева у јавном сектору и значајно утиче на смањивање корупције кроз повећање одговорности, омогућава бољу комуникацију и видљивост, те боље сагледање поступака чиме се лакше могу пронаћи решења која за циљ имају смањење трошкова и побољшање ефикасности процеса.

У раду су приказане неке од многобројних могућности искоришћења информационих технологија у циљу успешне реализације јавних набавки. Коначан резултат рада представља критички приказ софтверског решења које омогућава ефикасно обављање јавних набавки. Даљи рад из ове области подразумева могуће учешће ауторке у пројектовању и развоју нових оваквих решења, унапређивање постојећих решења, аналитику података из решења у употреби ради откривања могућности за оптимизацију јавних набавки, као и проналажење простора да се будуће иновације из домена информационо-комуникационих технологија примене у информационим системима јавних набавки.  – закључила је Софија.   Фотографије са одбране доступне су у галерији.

6560-sofija-cakarevic-odbranila-master-rad-na-temu-projektovanje-i-razvoj-informacionog-sistema-javnih-nabavki