Студент Ђорђе Ђелић одбранио је дипломски рад на тему „Реализација апликације за размену порука употребом Quarkus и Vue.js окружења“

Студент Рачунарског факултета Ђорђе Ђелић је 4. јануара 2021. године одбранио дипломски рад на тему „Реализација апликације за размену порука употребом Quarkus и Vue.js окружења“ пред комисијом коју су чинили: ментор др Милан Видаковић и члан др Бојана Димић Сурла.
„Циљ дипломског рада је објашњење принципа развоја компоненти веб интерфејса приликом израде апликације за размену порука коришћењем Vue.js окружења и развој позадинског система за обраду захтева коришћењем Quarkus окружења.

Први део дипломског рада је кратак увод о томе како и због чега је настао Quarkus у свету микросервиса. Затим следи објашњење свих технологија коришћених у развоју апликације и преглед неких битних принципа тих технологија. Други део садржи графиконе случајева коришћења и активности. Након сваког графикона је кратко објашњење графикона.
Трећи део дипломског рада прати развој апликације за размену порука, у Vue.js технологији, која користи axios библиотеку за дохватање података са сервера писаних у Quarkus-у.“ – наведено је у апстракту.

„Иако апликација изгледа једноставно са станишта функционалности које пружа кориснику, ипак се састоји од више независних делова који путем улазних/излазних параметара и метода комуницирају једни са другима и тако чине комплексан систем. Vue.js нам омогућава да креирамо независне целине, било да су то компоненте, модули, или сервиси, који се могу користити независно од осталих и (теоретски) неограничен број пута. Бекенд део се такође може проширити да подржи преходно наведене радње, да ради означање порука као прочитане групама или брисање селектованих порука одједном. Quarkus је омогућио лако прављење бекенда апликације за размену порука, и може се искористити за прављење других апликација са другачијом библиотеком за приказ кориснику.“ – закључио је Ђорђе.
Фотографије са одбране налазе се у галерији.

6082-student-dorde-delic-odbranio-je-diplomski-rad-na-temu-realizacija-aplikacije-za-razmenu-poruka-upotrebom-xa-quarkus-i-vue-js-xa-okruzenja