Prijava takmičara za RAF Challenge

Takmičari se prijavljuju u jednom koraku – prijava i rad se šalju istovremeno. Prijave su otvorene od 20. novembra 2023.

Prva kategorija – prezentacija (tema „Računarska vizija: Neka transformer ponovo postane auto)

PRIJAVI SE

Druga kategorija – program (temaIzražavanje kreativnosti u digitalnom svetu)

PRIJAVI SE

Treća kategorija – video (temaSan o budućnosti)

PRIJAVI SE