Miodrag Stojanović i Uroš Tasić

O projektu

border=

Aplikacija služi za projektovanje računarske mreže. Pomoću nje možete definisati veličinu i raspored prostorija neke zdrade, kao i to da li u njima postoji server, switchevi i koliko računara ima u toj prostoriji. Nakon toga aplikacija sama generiše html fajl sa potrebnim materijalom i opremom koja je potrebna za funkcionisanje mreže.

Posebana pažnja posvećena je modulu za aktiviranje aplikacije tako da morate da popunite početni prozor vašom mail adresom kod se sam generiše koji isto tako morate da unesete u polje licence i stisnite ok, nakon toga sačekajte mail u kojem dobijate instrukcije i Vašu licencu za aktiviranje programa.

Download

O autorima

Miodrag Stojanović i Uroš Tasić studenti druge godine Računarskog fakulteta.

1870-miodrag-stojanovic-i-uros-tasic