Znanja

Na doktorskom studijskom programu Računarsko inženjerstvo studenti stiču sledeća znanja:Principi propagacije radio talasa.Modelovanje mobilnih i bežičnih kanala.Ad hoc mobilne mreže i senzorske mreže.Evaluacija i dimezionisanje mreža sa komutacijom paketa.Principi modulacija sa više nosilaca i primena … Opširnije

Opširnije