План студија основног академског студијског програма Рачунарско инжењерство, акредитованог 2014.

I година

I семестар

Часова

ЕСПБ

0001

Линеарна алгебра и аналатичка геометрија

3+2

8

0002

Дискретне структуре

3+2

8

0003

Увод у програмирање

2+4

8

0004

Енглески 1

2+0

3

0005

Пословне апликације

0+2

3

II семестар

Часова

ЕСПБ

1001

Математичка анализа

2+3

8

1002

Основи рачунарских система

3+2

8

1003

Објектно оријентисано програмирање

2+4

8

1005

Енглески 2

2+0

3

1006

Писмено и усмено изражавање

0+2

3

II година

III семестар

Часова

ЕСПБ

2004

Основи електронике

3+2

8

2005

Алгоритми и структуре података

3+2

8

3006

Напредна математичка анализа

2+2

6

2008

Сигнали и системи

3+3

8

IV семестар

Часова

ЕСПБ

2008

Оперативни системи

3+3

8

2001

Рачунарске мреже

3+3

8

2007

Архитектура рачунара

2+2

6

4011

Дигиталне комуникације

3+2

8

III година

V семестар

Часова

ЕСПБ

3005

Вероватноћа и статистика

2+2

6

3020

Примењена вештачка интелигенција

2+2

6

4960

Изборни предмет 1 из групе ЦС4-1

2+2

5

4961

Изборни предмет 2 из групе ЦС4-1

2+2

5

4962

Изборни предмет 3 из групе ЦС4-1

2+2

5

VI семестар

Часова

ЕСПБ

3003

Кодовање и теорија информација

3+2

8

3006

Компресија података

2+2

7

5008

Изборни предмет 1 из групе ЦС4-2

2+2

6

5009

Изборни предмет 2 из групе ЦС4-2

2+2

6

5017

Изборни предмет 3 из групе ЦС4-2

2+2

6

Изборни предмети

Часова

ЕСПБ

Група ЦС4-1

5006

Системи у реалном времену

2+2

5

6053

Технологије комутирања

2+2

5

5008

Скрипт језици

2+2

5

6051

Технологије рутирање

2+2

5

6050

Повезивање мрежа

2+2

5

5004

Практичне технике рутирање

2+2

5

5025

Изборни предмет са Рачунарских наука – V семестар

2+2

5

5025

Изборни предмет са Рачунарских наука – V семестар

2+2

5

Група ЦС4-2

9133

Пројектовање и верификација хардвера

2+2

6

5022

Виртуелизовани мређни системи

2+2

6

6002

Неуронске мреже

2+2

6

5025

Управљачки системи

2+2

6

5011

Безбедност мрежа

2+2

6

5025

Web програмирање

2+2

6

5025

Изборни предмет са Рачунарских наука – VI семестар

2+2

6

5025

Изборни предмет са Рачунарских наука – VI семестар

2+2

6

IV година

VII семестар

Часова

ЕСПБ

4004

Бежичне и мобилне комуникације

3+3

7

5006

Управљање пројектима

2+2

6

5020

Изборни предмет 1 из групе ЦС4-3

2+2

6

7012

Изборни предмет 2 из групе ЦС4-3

2+2

6

6081

Изборни предмет 3 из групе ЦС4-3

2+2

6

VIII семестар

Часова

ЕСПБ

8015

Дигитална обрада сигнала

3+3

7

2010

Наменски рачунарски системи

3+3

7

5001

Примењени дистрибуирани системи

3+3

7

7104

Стручна пракса

0+0

2

7104

Завршни рад

0+0

6

Изборни предмети

Часова

ЕСПБ

Група ЦС4-3

4001

Data centar инфраструктуре

2+2

6

4015

Миркосервисне апликације

2+2

6

4016

Повезивање мрежа

2+2

6

4023

Технолгије комутирања

2+2

6

4025

Технологије рутирања

2+2

6

5004

Напредно Java програмирање

2+2

6

5025

Изборни предмет са Рачунарских наука – VII семестар

2+2

6

5025

Изборни предмет са Рачунарских наука – VII семестар

2+2

6

5681-plan-studija-osnovnog-akademskog-studijskog-programa-racunarsko-inzenjerstvo-akreditovanog-2014