План студија основног академског студијског програма Рачунарско инжењерство, акредитованог 2014.

I година

I семестарЧасоваЕСПБ
0001Линеарна алгебра и аналатичка геометрија3+28
0002Дискретне структуре3+28
0003Увод у програмирање2+48
0004Енглески 12+03
0005Пословне апликације0+23
II семестарЧасоваЕСПБ
1001Математичка анализа2+38
1002Основи рачунарских система3+28
1003Објектно оријентисано програмирање2+48
1005Енглески 22+03
1006Писмено и усмено изражавање0+23

II година

III семестарЧасоваЕСПБ
2004Основи електронике3+28
2005Алгоритми и структуре података3+28
3006Напредна математичка анализа2+26
2008Сигнали и системи3+38
IV семестарЧасоваЕСПБ
2008Оперативни системи3+38
2001Рачунарске мреже3+38
2007Архитектура рачунара2+26
4011Дигиталне комуникације3+28

III година

V семестарЧасоваЕСПБ
3005Вероватноћа и статистика2+26
3020Примењена вештачка интелигенција2+26
4960Изборни предмет 1 из групе ЦС4-12+25
4961Изборни предмет 2 из групе ЦС4-12+25
4962Изборни предмет 3 из групе ЦС4-12+25
VI семестарЧасоваЕСПБ
3003Кодовање и теорија информација3+28
3006Компресија података2+27
5008Изборни предмет 1 из групе ЦС4-22+26
5009Изборни предмет 2 из групе ЦС4-22+26
5017Изборни предмет 3 из групе ЦС4-22+26

Изборни предмети

ЧасоваЕСПБ
Група ЦС4-1
5006Системи у реалном времену2+25
6053Технологије комутирања2+25
5008Скрипт језици2+25
6051Технологије рутирање2+25
6050Повезивање мрежа2+25
5004Практичне технике рутирање2+25
5025Изборни предмет са Рачунарских наука – V семестар2+25
5025Изборни предмет са Рачунарских наука – V семестар2+25
Група ЦС4-2
9133Пројектовање и верификација хардвера2+26
5022Виртуелизовани мређни системи2+26
6002Неуронске мреже2+26
5025Управљачки системи2+26
5011Безбедност мрежа2+26
5025Web програмирање2+26
5025Изборни предмет са Рачунарских наука – VI семестар2+26
5025Изборни предмет са Рачунарских наука – VI семестар2+26

IV година

VII семестарЧасоваЕСПБ
4004Бежичне и мобилне комуникације3+37
5006Управљање пројектима2+26
5020Изборни предмет 1 из групе ЦС4-32+26
7012Изборни предмет 2 из групе ЦС4-32+26
6081Изборни предмет 3 из групе ЦС4-32+26
VIII семестарЧасоваЕСПБ
8015Дигитална обрада сигнала3+37
2010Наменски рачунарски системи3+37
5001Примењени дистрибуирани системи3+37
7104Стручна пракса0+02
7104Завршни рад0+06

Изборни предмети

ЧасоваЕСПБ
Група ЦС4-3
4001Data centar инфраструктуре2+26
4015Миркосервисне апликације2+26
4016Повезивање мрежа2+26
4023Технолгије комутирања2+26
4025Технологије рутирања2+26
5004Напредно Java програмирање2+26
5025Изборни предмет са Рачунарских наука – VII семестар2+26
5025Изборни предмет са Рачунарских наука – VII семестар2+26

1 thought on “План студија основног академског студијског програма Рачунарско инжењерство, акредитованог 2014.”

Comments are closed.

5681-plan-studija-osnovnog-akademskog-studijskog-programa-racunarsko-inzenjerstvo-akreditovanog-2014