Пројекти

Међународни пројекти

Пројекат међувладиног програма научно-технолошке сарадње Србије и Француске, Павле Савић 2010-2011, „Структура хередитарних класа графова“.
Учесници са РАФа: Кристина Вушковић (руководилац пројекта), Марко Радовановић

Руководилац пројекта Кристина Вушковић, ЕПСРЦ грант, “Цомбинаториал Optimization Algorithms for Хередитарy грапх цлассес”, Јануарy 2010 – Децембер 2012.

NSF CDI-Type II Award, 2010-2014.
Члан пројекта: Наташа Пржуљ

Темпус пројекат: 144703-ТЕМПУС-1-2008-1-БА ТЕМПУС-ЈПЦР СЕЕ Доцторал Студиес ин Mathematicaл Scienceс. Члан пројекта са РАФа: Душан Тошић.

Пројекти Министарства за науку у пројектном циклусу 2011-2014

Програм интегралних и интердисциплинарних истраживања

Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, енергетици, е-управи и заштити животне средине (III 44006)
Руководилац пројекта: Зоран Огњановић, Математички институт САНУ
Учесници са РАФа у подпројекту Алгоритми, комбинаторика и оптимизација:
Кристина Вушковић (руководилац подпројекта),  Наташа Пржуљ, Драган Урошевић
Сајт пројекта: http://www.ми.сану.ац.рс/пројецтс/044006е.хтм

Математичка анализа обновљивих извора енергије
Руководилац пројекта: Марко Недељков, ПМФ, Универзитет у Новом Саду
Учесници са РАФа: Милан Merkle    

Рентабилни избор нових технологија и концепција одбране кроз друштвене
промене и стратешке оријентације Србије у 21. веку (III 47029)
Руководилац пројекта: Момчило Милиновић, Машински факултет Универзитета у Београду
Учесници са РАФа: Радомир Јанковић

Оптоелектронски нанодимензиони системи – пут ка примени (III 45003)
Руководилац пројекта: Небојша Ромчевић, Институт за физику у Београду
Учесници са РАФа на подпројекту Примена рачунара у повеyивању теоријских, експерименталних и примењивих истраживања: Стеван Милинковић (руководилац подпројекта), Ирена Јовановић, Петар Бојовић, Урош Кркић

Климатске промене
Руководилац пројекта: др Ратко Кадовић, Шумарски факултет у Београду
Учесници са РАФа: Владимир Јанковић

Основна истраживања

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству (ОИ 174033)
Руководилац пројекта: Слободан Симић, Математички институт САНУ
Учесници са РАФа у подпројекту Структурална теорија графова:
Кристина Вушковић (руководилац подпројекта), Марко Радовановић, Ирена Јовановић, Милан Шкарић
Сајт пројекта: http://www.ми.сану.ац.рс/пројецтс/174033е.хтм

Математички Модели и Методе Оптимизације Великих Система (OI 174010)
Руководилац пројекта: Ненад Младеновић, Математички институт САНУ
Учесници са РАФа: Драган Урошевић, Душан Тошић

Нови прилози техникама криптологије, процесирања слика и алгебарске топологије за информациону безбедност (174008)
Руководилац пројекта: Миодраг Михаљевић, Математички институт САНУ
Учесници са РАФа: Марко Радовановић

Теорија и пракса науке у друштву
Руководилац пројекта: др Драгица Тривић,  Хемијски факултет у Београду
Учесници са РАФа: Владимир Јанковић

Технолошки развој

Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера (ТР 35026)
Руководилац пројекта: Љубомир Лазић, Државни Универзитет у Новом Пазару
Учесници са РАФа: Стеван Милинковић, Радомир Јанковић, Милимир Пјешчић, Снежана Поповић
Сајт пројекта: http://www.биса.рс/ПИСА

Напредне технике ефикасног коришћења спектра у бежичним системима (ТР 32028)
Руководилац пројекта: Предраг Иваниш, Електротехнички факултет у Београду
Учесници са РАФа: Десимир Вучић, Ђорђе Бабић

Планирање у управљање саобраћајем и комуникацијама применом мера рачунарске интелигенције (ТР 36002)
Руководилац пројекта: Душан Теодоровић, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду
Учесници са РАФа: Драган Шалетић, Урош Поповић

Е-логопед (ТР 32032)
Руководилац пројекта: Зоран Шарић, Centar за унапређење животних активности Института за експерименталну фонетику у патологију говора
Учесници са РАФа: Драган Шалетић, Гроздан Јовић, Урош Поповић, Немања Јовановић.

Оптимизација перформанси енергетски-ефикасних рачунарских и комуникационих система (ТР 32023)
Руководилац пројекта: Мирослав Лутовац, Државни Универзитет у Новом Пазару
Учесници са РАФа: Ђорђе Бабић

Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезоријентацију пилота
Руководилац пројекта: Владимир Квргић, Лола Институт
Учесници са РАФа: Наташа Каблар

1706-projekti-1706