Spisak stipendista 2022/2023.

Učenici koji su dobili stipendiju za četvorogodišnje besplatno školovanje na Računarskom fakultetu (po redosledu prijavljivanja):

RN – Računarske nauke

RI – Računarsko inženjerstvo

r.br.ime i prezimeškolamestotakmičenjaZa studijski program
1.Petar MihajlovićPrva kragujevačka gimnazijaKragujevac2022. DTM (B), 2. nagradaRI
2.Stefan SavićMatematička gimnazija, BeogradŠabac2022. SIO, 2. nagrada
2022. DTI (A), 1. nagrada
2021. DTI (A), učešće
2020. DTI (A), učešće
RN ili RI
3.Ilija MiloševićMatematička gimnazija, BeogradBeograd2022. DTF (A), 3. nagrada
2021. DTF (A), 3. nagrada
2021. DTM (A), pohvala
2020. DTM (A), pohvala
2019. DTM (A), 3. nagrada
RI
4.Vladislav VukosavljevićGimnazija, KraljevoKraljevo2022. DTF (A), 3. nagrada
2022. DTM (A), učešće
2019. DTM (A), učešće
RI
5.Darije StojanovićMatematička gimnazija, BeogradBeograd2022. SMO, 3. nagrada
2022. DTM (A), 3. nagrada
2022. DTI (A), učešće
2021. DTM (A), pohvala
2021 .DTI (A), učešće
RN ili RI
6.Vanja PeićGimnazija u KruševcuKruševac2022. DTM (B), učešće
2021. DTM (B), 2. nagrada
2021. DTF (B), učešće
2020. DTF (B), plasman
2019. DTF (B), učešće
RI
7.Filip BajraktariMatematička gimnazija, BeogradBeograd2022. SFO, plasman
2022. DTF (A), 3. nagrada
2021. DTF (A), 3. nagrada
2021. DTI (A), učešće
2020. DTF (A), plasman
RI
8.Nada TrajkovićRačunarska gimnazija, BeogradBeograd2022. DTM (B), 3. nagrada
2020. DTM (B), 3. nagrada
2019. DTM (B), 1. nagrada
RI
9.Marko VeljovićRačunarska gimnazija, BeogradBeograd2022. DTM (B), 3. nagrada
2020. DTF (B), plasman
RI
10.Jovan BenginMatematička gimnazija, BeogradBeograd2022. MIO, član tima
2022. SIO, 1. nagrada
2022. SMO, 3. nagrada
2022. SFO, plasman
2022. DTI (A), 1. nagrada
2022. DTM (A), 2. nagrada
2022. DTF (A), 3. nagrada
2021. MIO, bronzana medalja
2021. BIO, zlatna medalja
2021. SIO, 1. nagrada
2021. DTI (A), 1. nagrada
2021. DTM (A), pohvala
2020. MIO, bronzana medalja
2020. SIO, 1.nagrada
2020. DTI (A), 1.nagrada
2020. DTM (A), 3. nagrada
2020. RMI, 2. nagrada
2019. MIO, bronzana medalja
2019. BIO, srebrna medalja
2019. SIO, 1. nagrada
2019. CMO, 3. nagrada
2019. DTI (B), 1. nagrada
2019, DTM (A), 2. nagrada
2019. DTF (A), 3. nagrada
2019. RMI, 3. nagrada
2018. JBOI, srebrna medalja
2018. PMI, 3. nagrada
RN ili RI
11.Vladimir IgnjatijevićRačunarska gimnazija, BeogradBeogradĐak generacije Računarske gimnazije
2022. SFO, plasman
2022. DTF (B), 1. nagrada
2021. DTF (B), 1. nagrada
2021. DTM (B), pohvala
2020. DTM (B), 1. nagrada
2019. DTF (B), 2. nagrada
RN ili RI
12.Ognjen NeškovićRačunarska gimnazija, BeogradBeogradĐak generacije Računarske gimnazije
2022. DTI (A), 3. nagrada
2021. SIO (A), 2. nagrada
2021. DTI (A), 3. nagrada
2020. SIO (A), 3. nagrada
RN ili RI
13.Matija RadulovićRačunarska gimnazija, BeogradBeograd2022. DTM (B), 2. nagradaRI
14.Jovana LazićMatematička gimnazija, BeogradBeograd2022. DTI (A), učešće
2021. EGOI, bronzana medalja
2021. DTI (A), učešće
2021. DTM (A), učešće
2021. DTF (A), učešće
2020. DTM (A), učešće
2019. DTM (A), učešće
RN ili RI
15.Marko MilovanovETSŠ „Nikola Tesla“, PančevoPančevo2022. SIO, učešće
2022. DTI (B), 3. nagrada
2022. DTM (B), učešće
2021. SIO, učešće
2021. DTM (B), učešće
2021. DTI (B), 2. nagrada
2020. DTI (B), učešće
2019. DTF (B), plasman
RN ili RI

Pozivaju se učenici koji su dobili stipendiju za četvorogodišnje besplatno školovanje na Računarskom fakultetu da se upišu do 16.06.2022. godine od 10 do 16 časova. Dokumenta potrebna za upis

Učenici koji su dobili delimičnu stipendiju (popust od 50%) za četvorogodišnje školovanje na Računarskom fakultetu (po redosledu prijavljivanja):

r.br.ime i prezimeškolamestotakmičenjaZa studijski program
1.Aleksa MilićETSŠ „Nikola Tesla“, KraljevoKraljevo2022. DTI (B), učešće2021. DTI (B), učešćeRN ili RI
2.Pavle SekešanRačunarska gimnazija, BeogradBeograd2021. DTI (A), učešće2021. DTM (B), učešće2020. SIO, učešće2020. DTI (A), učešće2020. DTM (B), pohvala2019. DTM (B), 3. nagrada2019. DTI (B), učešćeRN ili RI
3.Andrej VujnićZemunska gimnazijaBeograd2021. DTM (B), učešće2019. DTM (B), učešćeRI
4.Marija PalamarevićRačunarska gimnazija, BeogradBeograd2022, DTI (A), učešće2021, DTM (A), pohvala2021. DTI (A), učešće2020, SMO, učešće2020. DTM (B), 1. nagrada2020. DTI (A), učešćeRN ili RI
5.Stefan BenginMatematička gimnazija, BeogradBeograd2022. SIO, učešće2022, DTI (A), učešće2021, DTI (A), učešće2020. DTI (A), učešće2019, DTI (B), učešćeRN ili RI

Pozivaju se učenici koji su dobili popust od 50% za četvorogodišnje školovanje na Računarskom fakultetu da se upišu do 16.06.2022. godine od 10 do 16 časova. Dokumenta potrebna za upis

MIO – Međunarodna informatička olimpijada

MMO – Međunarodna matematička olimpijada

MFO – Međunarodna fizička olimpijada

BOI – Balkanska informatička olimpijada

BMO – Balkanska matematička olimpijada

BFO – Balkanska fizička olimpijada

JBOI – Juniorska balkanska informatička olimpijada

JBMO – Juniorska balkanska matematička olimpijada

SIO – Srpska informatička olimpijada

SMO – Srpska matematička olimpijada

SFO – Srpska fizička olimpijada

DTI – Državno takmičenje iz informatike

DTR – Državno takmičenje iz računarstva

DTM – Državno takmičenje iz matematike

DTF – Državno takmičenje iz fizike

BHOI – BIH informatička olimpijada

RTI – Republičko takmičenje iz informatike (Republika Srpska)

RMI – Rumunski master iz informatike

EGOI – Evropska ženska informatička olimpijada

EGMO – Evropska ženska matematička olimpijada