Презентација Wise Timetable софтвера

Словеначка компанија Wise Technologies представила је данас на Рачунарском факултету у Београду софтвер за управљање распоредом часова у школама – Wise Timetable.

Овај пакет, намењен крајњим корисницима – руководиоцима наставе и наставном особљу – представља јединствено хибридно решење које омогућава избор између великог броја аутоматски генерисаних распореда а потом ручно прилагођавање истог. Wise Timetable верзија 3.7 помаже нам да велики број часова, разреда, наставног особља и учионица (подржана је кабинетска настава) на најбољи начин уклопимо тако да буде што мање пауза, а преклапања буду елиминисана.

Презентација је заправо била демонстрација примене овог решења на практичним примерима – од почетка планирања наставе до коначног распореда. Једна од погодности коју не поседује ни једно од решења овог типа на тржишту представља могућност дефинисања појединачних распореда за сваку радну недељу, где се у обзир узимају сви фактори – распусти, празници, екскурзије итд.

Wise Timetable има врло функционалан кориснички интерфејс и интерактивно упутство на више језика, укључујући српски језик.

820-prezentacija-wise-timetable-softvera