Prezentacija Wise Timetable softvera

Slovenačka kompanija Wise Technologies predstavila je danas na Računarskom fakultetu u Beogradu softver za upravljanje rasporedom časova u školama – Wise Timetable.

Ovaj paket, namenjen krajnjim korisnicima – rukovodiocima nastave i nastavnom osoblju – predstavlja jedinstveno hibridno rešenje koje omogućava izbor između velikog broja automatski generisanih rasporeda a potom ručno prilagođavanje istog. Wise Timetable verzija 3.7 pomaže nam da veliki broj časova, razreda, nastavnog osoblja i učionica (podržana je kabinetska nastava) na najbolji način uklopimo tako da bude što manje pauza, a preklapanja budu eliminisana.

Prezentacija je zapravo bila demonstracija primene ovog rešenja na praktičnim primerima – od početka planiranja nastave do konačnog rasporeda. Jedna od pogodnosti koju ne poseduje ni jedno od rešenja ovog tipa na tržištu predstavlja mogućnost definisanja pojedinačnih rasporeda za svaku radnu nedelju, gde se u obzir uzimaju svi faktori – raspusti, praznici, ekskurzije itd.

Wise Timetable ima vrlo funkcionalan korisnički interfejs i interaktivno uputstvo na više jezika, uključujući srpski jezik.

820-prezentacija-wise-timetable-softvera