Рачунарски факултет на SYM-OP-IS 2007

На Златибору је од 16. до 19. септембра одржан XXXIV Симпозијум о операционим истраживањимаSYM-OP-IS 2007, национални научни скуп са међународним учешћем. Овај скуп традиционално окупља операционе истраживаче са циљем да се сагледају и саопште резултати теоријских и практичних истраживања и у директном контакту размене информације од интереса за операциона истраживања.

На симпозијуму учествују истраживачи, привредници и студенти који су заинтересовани за операциона истраживања и њихову примену. То је и прилика где стручњаци из привреде могу да се упознају са могућностима примене операционих истраживања у пракси у циљу побољшања пословања предузећа.

Представници Рачунарског факултета узели су активно учешће на овом скупу. Др Радомир Јанковић, професор, у оквиру секције Primeне у одбрани, изложио је реферат „Значај димензија и фактора форме у симулацији изненадног сукоба два тенка“. Предмет рада је увођење димензија и фактора форме у побољшани симулациони модел изненадног сукоба два тенка. Поред различитих главних оруђа, од којих је једно противоклопна вођена ракета, а друго топ са брзим поткалибарним пробојним пројектилима, тенкови се разликују и по својим димензијама и облику. Дефинисани су и прорачунати фактори форме за неколико карактеристичних савремених тенкова. Дати су побољшани изрази за вероватноће исхода сукоба. Анализирају се резултати 20 експеримената извршених помоћу програма-симулатора реализованог у језику GPSSWorld, при различитим вредностима почетног растојања тенкова, са и без узимања у обзир њихових димензија и фактора форме.

Др Драган Шалетић, професор, председавао је секцијом Управљање ризиком, вишекритеријумска анализа и оптимизација и масовно опслуживање, у оквиру које је и изложио реферат „Примена аналитичког хијерархијског процеса на избор система у расплинутом окружењу“. У овом раду приступ вишекритеријумском одлучивању, аналитички хијерархијски процес, примењен је на избор ракетног система у расплинутом окружењу, из групе таквих система описаних квантитативним и квалитативним спецификацијама. Примењени познати метод избора је укратко описан. Дата су уочена својства метода, и указано је на могуће правце даљег рада.

Реферати професора Јанковића и Шалетића су добро примљени и изазвали су живу дискусију међу бројним присутним учесницима научног скупа SYM-OP-IS 2007. Зборник радова са овог научног скупа доступан је заинтересованима у библиотеци Рачунарског факултета.

824-racunarski-fakultet-na-sym-op-is-2007