Računarski fakultet na SYM-OP-IS 2007

Na Zlatiboru je od 16. do 19. septembra održan XXXIVSimpozijum o operacionim istraživanjimaSYM-OP-IS 2007, nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem. Ovaj skup tradicionalno okuplja operacione istraživače sa ciljem da se sagledaju i saopšte rezultati teorijskih i praktičnih istraživanja i u direktnom kontaktu razmene informacije od interesa za operaciona istraživanja.

Na simpozijumu učestvuju istraživači, privrednici i studenti koji su zainteresovani za operaciona istraživanja i njihovu primenu. To je i prilika gde stručnjaci iz privrede mogu da se upoznaju sa mogućnostima primene operacionih istraživanja u praksi u cilju poboljšanja poslovanja preduzeća.

Predstavnici Računarskog fakulteta uzeli su aktivno učešće na ovom skupu. Dr Radomir Janković, profesor, u okviru sekcije Primene u odbrani, izložio je referat „Značaj dimenzija i faktora forme u simulaciji iznenadnog sukoba dva tenka“. Predmet rada je uvođenje dimenzija i faktora forme u poboljšani simulacioni model iznenadnog sukoba dva tenka. Pored različitih glavnih oruđa, od kojih je jedno protivoklopna vođena raketa, a drugo top sa brzim potkalibarnim probojnim projektilima, tenkovi se razlikuju i po svojim dimenzijama i obliku. Definisani su i proračunati faktori forme za nekoliko karakterističnih savremenih tenkova. Dati su poboljšani izrazi za verovatnoće ishoda sukoba. Analiziraju se rezultati 20 eksperimenata izvršenih pomoću programa-simulatora realizovanog u jeziku GPSSWorld, pri različitim vrednostima početnog rastojanja tenkova, sa i bez uzimanja u obzir njihovih dimenzija i faktora forme.

Dr Dragan Šaletić, profesor, predsedavao je sekcijom Upravljanje rizikom, višekriterijumska analiza i optimizacija i masovno opsluživanje, u okviru koje je i izložio referat „Primena analitičkog hijerarhijskog procesa na izbor sistema u rasplinutom okruženju“. U ovom radu pristup višekriterijumskom odlučivanju, analitički hijerarhijski proces, primenjen je na izbor raketnog sistema u rasplinutom okruženju, iz grupe takvih sistema opisanih kvantitativnim i kvalitativnim specifikacijama. Primenjeni poznati metod izbora je ukratko opisan. Data su uočena svojstva metoda, i ukazano je na moguće pravce daljeg rada.

Referati profesora Jankovića i Šaletića su dobro primljeni i izazvali su živu diskusiju među brojnim prisutnim učesnicima naučnog skupa SYM-OP-IS 2007. Zbornik radova sa ovog naučnog skupa dostupan je zainteresovanima u biblioteci Računarskog fakulteta.

824-racunarski-fakultet-na-sym-op-is-2007