Магистрирао Никола Вујовић

На Рачунарском факултету у понедељак 21. септембра 2009. године магистрирао је Никола Вујовић (Ц-2/05), одбраном магистарског рада на тему „Софтвер критичних и сигурносних банкарских система“.

Резултати истраживања показују да се коришћењем изложених принципа и смерница приликом израде банкарских софтверских система, одбијају системи који имају већи степен толеранције на отказе. Даља истраживања у овој области требају бити усмерена ка два циља. Први је повећање поузданости банкарских софтверских система кроз унапређење свих начина, принципа и смерница писања програма у банкарским софтверским системима. Други циљ је проширење, побољшање и стандардизација ових начина, принципа и смерница на било који критичан софтверски систем. Тиме се даје значајан научни допринос развоју софтверског инжењерства, као једној од тренутно актуелних научних дисциплина, чији је развој у спрези са потребама и развојем великих и комплексних информационих система, који чине језгро сваког критичког и сигурносног система.“ – закључио је Никола Вујовић у излагању свог магистарског рада.

Одбрани су присуствовали ментор доц. др Радомир Јанковић, чланови комисије: доц. др Драган Шалетић и проф. др Милан Видаковић, као и бројни гости.

Фотографије са одбране дипломског можете погледати у галерији.

1287-magistrirao-nikola-vujovic