Nova sekcija na RAF-u

Microsoft Student Partners u saradnji sa Računarskim fakultetom osnovao je studentsku tehničku sekciju (Student Technology Section). Cilj ove sekcije je da se studenti usavršavanju u svim tehničkim aspektima koji se obrađuju na fakultetu i IT svetu, sa posebnim osvrtom na Microsoft-ove razvojne tehnologije. Putem međusobne saradnje, druženja i deljenja znanja, uz povremena gostovanja stručnjaka. Dalja perspektiva za sve članove sekcije je članstvo u MSP organizaciji i dobijanje pismene preporuke od strane Microsoft-a.

1137-nova-sekcija-na-raf-u