Нова секција на РАФ-у

Microsoft Student Partners у сарадњи са Рачунарским факултетом основао је студентску техничку секцију (Student Теchnology Section). Циљ ове секције је да се студенти усавршавању у свим техничким аспектима који се обрађују на факултету и IТ свету, са посебним освртом на Microsoft-ове развојне технологије. Путем међусобне сарадње, дружења и дељења знања, уз повремена гостовања стручњака. Даља перспектива за све чланове секције је чланство у МСП организацији и добијање писмене препоруке од стране Microsoft-а.

1137-nova-sekcija-na-raf-u