Poseta Institutu „Mihajlo Pupin“

Studenti Računarskog fakulteta (kursa Arhitektura računara) posetili su prošle nedelje Institut „Mihajlo Pupin“. Posetu je organizovao doc. dr Miloš Jovanović, a obišli su centar za robotiku. Studenti RAF-a su se upoznali sa proizvodnim programom i organizacionom strukturom Instituta. Posetili su laboratoriju za robotiku, a održan je demonstraciono pokazni čas iz robotike i informacionih tehnologija u robotici, primene računara, računarskih sistema, senzorskih sistema u robotici i automatici. Predstavljen je rad laboratorije, demonstirane su razne robotske platforme i namera daljih aktivnosti u laboratoriji. Studenti su pokazali izvanredno interesovanje za informacione tehnologije i njihovu primenu u robotici. Ukazano im je na dalji trend i perspektive, mogućnosti rada i napredovanja.

3501-poseta-institutu-mihajlo-pupin