Студенткиња Миона Текелеровић одбранила је дипломски рад на тему „Дејта мајнинг у банкарству“

Студенткиња Рачунарског факултета Миона Текелеровић је 24. септембра 2020. године одбранила дипломски рад на тему Дејта мајнинг у банкарству пред комисијом коју су чинили: ментор др Душан Вујошевић и члан др Снежана Поповић.
„У овом раду биће објашњена тема рударења података, значај, процеси, алгоритми и технике, домен примене у банкарству као и анализа примене једноставног модела. Проналажења образаца и корелација у великим скуповима у циљу предвиђања података исхода користећи широк спектар техника. Банкарске делатности усвајају технологије рударења података у разним областима, посебно у сегменту купаца и профитабилности, предвиђању цена, вредности различитих инвестиционих производа, пословању на новчаном тржишту, откривању лажних трансакција, предвиђању ризика. Кључне технике које софтвер за рударење података користи укључују статистичке анализе, специфичне алгоритме, статистику базе података, машинско учење и вештачку интелигенцију.“ – наведено је у апстракту.
„Рударење података интегрисано је у савремени банкарски информациони систем и нуди разноврсне примене које су од кључног значаја за побољшање и развијање на тржишту. Предвиђа шаблоне на основу велике количине података, применом машинског учења, статистике и вештачке интелигенције. Главна тема рада су опис алгоритама, процеса и примене у компонентама банкарства. Представљени су поједини софтвери, тренутно у највећој мери у употреби и коришћени. Анализом једноставног примера рударења података приказан је раст броја трансакција узимајући у обзир остале факторе.“ – закључила је Миона.
Фотографије са одбране налазе се у галерији.

5954-studentkinja-miona-tekelerovic-odbranila-je-diplomski-rad-na-temu-dejta-majning-u-bankarstvu