Нови акредитовани мастер програм на Рачунарском факултету – Master in Computational Finance (MCF)

На мастер студијама Рачунарског факултета у понуди је нов студијски програм Master in Computational Finance (MCF). MCF је иновативан мастер програм који је јединствен у нашој земљи, док је у свету област којом се бави веома актуелна и примењива. Овај програм је акредитован од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Националног савета за високо образовање. MCF представља програм који је спој рачунарства и финансија, а који прати најсавременије токове из ових области на глобалном нивоу. РАФ са поносом истиче да је баш он препознат као факултет који може да обједини област рачунарства са финансијама и усмери један овакав програм према најновијим трендовима како у академској сфери, тако и у пословној сфери која у свету увелико напредује и мења се. На MCF-у образују се студенти за различите врсте послова који садрже рад са структурираним и неструктурираним финансијским подацима. Студијски програм се бави рачунарским и алгоритамским аспектима проблема који се примењују на реална пословна окружења. Студенти се припремају за послове у Србији и на међународном тржишту рада, пре свега у области дигиталне економије и финансија, као и у фирмама које се баве финансијском технологијом.

За упис на MCF је неопходно претходно завршено академско образовање на универзитетском ниову у трајању од четири године и знање енглеског језика на нивоу B2. MCF је намењен дипломцима из области рачунарства, економских наука, инжењерства, математике и природних наука. Програм траје годину дана и обухвата 60 ЕСП бодова. С обзиром на специфичну област којом се бави, настава на MCF-у се одвија на енглеском језику. Звање које се стиче након завршеног мастер програмама јесте Master in Computer Science – Computational Finance.

Студентима MCF-а нуди се могућност уласка у једну сасвим нову област финансија и рачунарства која постаје веома тражена у свету. Посебне погоности које омогућавају студентима улазак у светске токове јесу предавачи MCF-а који поседују професионалне контакте са водећим фирмама и академским институцијама у региону, Европи и САД. Још једна важна карактеристика програма јесте његов Саветодавни одбор. Његов циљ је да помогне да се премости јаз између Југоисточне Европе и водећих финансијских центара и да обезбеди да мастеранти стекну вештине и знања која су веома тражена на глобалном финансијском тржишту, као и професионалне везе са водец́им компанијама. У плану је и огранизација семинара са стручњацима из целог света који ће представити тренутно водеће трендове у овој области.

Знања и вештине које омогућава MCF су веома широке и свеобухватне. MCF пружа способност комбиновања финансија, програмирања и вештина статистичког/машинског учења за решавање проблема који се често јављају у пословној пракси. Омогућава поседовање напредног знања у вези са теоријама и принципима финансијских модела, алгоритама који се користе за издвајање корисних информација из података представљених у дигиталном формату, укључујући критичко разумевање, евалуацију и примену математичких модела и компјутерских алгоритама и различите приступе симулацијама и прогнозама у финансијама и економији. Програм пружа разумевање начина на који функционишу финансијска тржишта, институције и корпорације, као и поседовање стручних знања о савременим софтверским платформама и механизмима за њихову употребу у финансијама и економији. Студенти MCF-а научиће вештину решавања сложених проблема у области рачунарских финансија и адекватног реаговања у непредвидивим ситуацијама симулирајући реално пословно окружење. Потом, вештину рада у групама и сложене комуникације на енглеском језику у интеракцији и сарадњи са људима из различитих образовних и друштвених средина. Као и вештину препознавања и примене одговарајућих математичких модела, технологија и софтверских платформи у циљу решавања конкретног проблема у различитим областима рачунарских финансија.

Руководилац MCF-а проф. др Бранко Урошевић говорио је у интервјуу о мастер програму.

6613-nov-akreditovan-master-studijski-program-na-raf-u-xa-master-in-computational-finance-mcf-xa