Novi akreditovani master program na Računarskom fakultetu – Master in Computational Finance (MCF)

Na master studijama Računarskog fakulteta u ponudi je nov studijski program Master in Computational Finance (MCF). MCF je inovativan master program koji je jedinstven u našoj zemlji, dok je u svetu oblast kojom se bavi veoma aktuelna i primenjiva. Ovaj program je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. MCF predstavlja program koji je spoj računarstva i finansija, a koji prati najsavremenije tokove iz ovih oblasti na globalnom nivou. RAF sa ponosom ističe da je baš on prepoznat kao fakultet koji može da objedini oblast računarstva sa finansijama i usmeri jedan ovakav program prema najnovijim trendovima kako u akademskoj sferi, tako i u poslovnoj sferi koja u svetu uveliko napreduje i menja se. Na MCF-u obrazuju se studenti za različite vrste poslova koji sadrže rad sa strukturiranim i nestrukturiranim finansijskim podacima. Studijski program se bavi računarskim i algoritamskim aspektima problema koji se primenjuju na realna poslovna okruženja. Studenti se pripremaju za poslove u Srbiji i na međunarodnom tržištu rada, pre svega u oblasti digitalne ekonomije i finansija, kao i u firmama koje se bave finansijskom tehnologijom.

Za upis na MCF je neophodno prethodno završeno akademsko obrazovanje na univerzitetskom niovu u trajanju od četiri godine i znanje engleskog jezika na nivou B2. MCF je namenjen diplomcima iz oblasti računarstva, ekonomskih nauka, inženjerstva, matematike i prirodnih nauka. Program traje godinu dana i obuhvata 60 ESP bodova. S obzirom na specifičnu oblast kojom se bavi, nastava na MCF-u se odvija na engleskom jeziku. Zvanje koje se stiče nakon završenog master programama jeste Master in Computer Science – Computational Finance.

Studentima MCF-a nudi se mogućnost ulaska u jednu sasvim novu oblast finansija i računarstva koja postaje veoma tražena u svetu. Posebne pogonosti koje omogućavaju studentima ulazak u svetske tokove jesu predavači MCF-a koji poseduju profesionalne kontakte sa vodećim firmama i akademskim institucijama u regionu, Evropi i SAD. Još jedna važna karakteristika programa jeste njegov Savetodavni odbor. Njegov cilj je da pomogne da se premosti jaz između Jugoistočne Evrope i vodećih finansijskih centara i da obezbedi da masteranti steknu veštine i znanja koja su veoma tražena na globalnom finansijskom tržištu, kao i profesionalne veze sa vodećim kompanijama. U planu je i ogranizacija seminara sa stručnjacima iz celog sveta koji će predstaviti trenutno vodeće trendove u ovoj oblasti.

Znanja i veštine koje omogućava MCF su veoma široke i sveobuhvatne. MCF pruža sposobnost kombinovanja finansija, programiranja i veština statističkog/mašinskog učenja za rešavanje problema koji se često javljaju u poslovnoj praksi. Omogućava posedovanje naprednog znanja u vezi sa teorijama i principima finansijskih modela, algoritama koji se koriste za izdvajanje korisnih informacija iz podataka predstavljenih u digitalnom formatu, uključujući kritičko razumevanje, evaluaciju i primenu matematičkih modela i kompjuterskih algoritama i različite pristupe simulacijama i prognozama u finansijama i ekonomiji. Program pruža razumevanje načina na koji funkcionišu finansijska tržišta, institucije i korporacije, kao i posedovanje stručnih znanja o savremenim softverskim platformama i mehanizmima za njihovu upotrebu u finansijama i ekonomiji. Studenti MCF-a naučiće veštinu rešavanja složenih problema u oblasti računarskih finansija i adekvatnog reagovanja u nepredvidivim situacijama simulirajući realno poslovno okruženje. Potom, veštinu rada u grupama i složene komunikacije na engleskom jeziku u interakciji i saradnji sa ljudima iz različitih obrazovnih i društvenih sredina. Kao i veštinu prepoznavanja i primene odgovarajućih matematičkih modela, tehnologija i softverskih platformi u cilju rešavanja konkretnog problema u različitim oblastima računarskih finansija.

Rukovodilac MCF-a prof. dr Branko Urošević govorio je u intervjuu o master programu.

6613-nov-akreditovan-master-studijski-program-na-raf-u-xa-master-in-computational-finance-mcf-xa