3D моделовање и анимација

Теоријска настава: Одабир правог програма за 3Dвизуелизацију и анимацију. 3Dкао вид презентације и као провера сопственог рада и евентуалних недостатака при пројектовању. Брза презентација. Моделовање производа. Архитектура и ентеријер. Анимација 3Dкарактера. Анимирани 3Dефекти.

Практична настава: Вежбе обухватају практичне примене тема представљених предавањем. Вежбе почињу анализом пројектног задатка, након чега се приступа разради идејног решења. Слободоручно скицирање, рачунарско моделовање, мапирање, односно материјализација, светла, пропорција и камера, кадрирање и на самом крају rendering.

3732-3-d-modelovanje-i-animacija