Дизајн амбалаже

 • Појам амбалаже;
 • Појам паковања;
 • Класификација амбалаже;
 • Папирна амбалаже;
 • Историја дизајна паковања;
 • Однос форме и функције у процесу пројектовања компоненти паковања;
 • Графички дизајн у функцији дизајна амбалаже;
 • Пројектовање кутија за смештање производа;
 • Папирне кутије различитих структура, облика и намена;
 • Употреба одговарајућих материјала: амбалажне фолије, папири и картони;
 • Процеси завршне обраде: опсецање, савијање и спајање;
 • Начин употребе (садржаја) амбалаже;
 • Начин заштите садржаја амбалаже;
 • Начин транспорта и чувања садржаја амбалаже;
 • Карактеристике добре амбалаже: производни, естетски и ергономски стандарди.

3106-dizajn-ambalaze