Dizajn ambalaže

 • Pojam ambalaže;
 • Pojam pakovanja;
 • Klasifikacija ambalaže;
 • Papirna ambalaže;
 • Istorija dizajna pakovanja;
 • Odnos forme i funkcije u procesu projektovanja komponenti pakovanja;
 • Grafički dizajn u funkciji dizajna ambalaže;
 • Projektovanje kutija za smeštanje proizvoda;
 • Papirne kutije različitih struktura, oblika i namena;
 • Upotreba odgovarajućih materijala: ambalažne folije, papiri i kartoni;
 • Procesi završne obrade: opsecanje, savijanje i spajanje;
 • Način upotrebe (sadržaja) ambalaže;
 • Način zaštite sadržaja ambalaže;
 • Način transporta i čuvanja sadržaja ambalaže;
 • Karakteristike dobre ambalaže: proizvodni, estetski i ergonomski standardi.

3106-dizajn-ambalaze