Филмска музичка продукција

Теоријска настава: концепт филма, концепт слике, рендеровање и резолуција видео материјала, припрема звука за видео материјал, манипулација видео материјала преко различитих филтера за визуелне објекте, видео едитовање, видео постпродукција, визуелни ефекти.

Практична настава: на вежбама се студентима презентују компјутерски концепти, а посебна пажња се посвећује Final Cut Pro компјутерској апликацији преко које се завршна обрада звука спаја са видео материјалом у коме се врши његова даља манипулација у контексту постпродукције.

3008-filmska-muzicka-produkcija