Filmska muzička produkcija

Teorijska nastava: koncept filma, koncept slike, renderovanje i rezolucija video materijala, priprema zvuka za video materijal, manipulacija video materijala preko različitih filtera za vizuelne objekte, video editovanje, video postprodukcija, vizuelni efekti.

Praktična nastava: na vežbama se studentima prezentuju kompjuterski koncepti, a posebna pažnja se posvećuje Final Cut Pro kompjuterskoj aplikaciji preko koje se završna obrada zvuka spaja sa video materijalom u kome se vrši njegova dalja manipulacija u kontekstu postprodukcije.

3008-filmska-muzicka-produkcija