Grafičko oblikovanje

Cilj i ishod predmeta

Cilj izučavanja predmeta je sticanje znanja o pojmovima i načelima savremenih praksi grafičkog
oglašavanja, te osposobljavanje studenata za istraživački i kritički rad u oblasti oglašavanja i
oblikovanja grafičkih komunikacija. Cilj predmeta je podsticanje studenata na istraživanje načina
oglašavanja, odnosno na kritičko mišljenje kod definisanja sadržine i simbolike rada.
Ishod učenja je saznanje o razvoju i savremenim aspektima grafičkog oglašavanja. Studenti nauče da
odgovarajuće oblikovne kvalitete stave u funkciji oglašavanja edukativnih ili propagandnih sadržaja.
Takođe, nauče standarde projektovanja i upotrebe grafičkih znakova, odnosno, logotipa i piktograma kao
posebnih znakovnih kategorija. Zadaci su organizovani tako da pružaju mogućnost istraživanja u
različitim medijima, gde u kreativnom procesu studenti koriste i analogne i digitalne tehnike
oblikovanja. Akcenat je na produbljivanju specifičnih znanja stečenih na predmetu Pismo i tiopgrafija.

Teorijska nastava

Pojam i kategorije grafičkog oglašavanja; Istorijski razvoj oglašavanja; Tipografija, ilustracija i
fotografija u funkciji kreiranja oglasa; Sistemi grafičkih komunikacija kao medija oglašavanja;
Grafički znak i njegove kategorije.

Praktična nastava

Dizajn grafičkog znaka. Knjiga grafičkih standarda; Organizacija teksta u funkciji oglašavnja; Plakat
kao medij oglašavanja; Letak kao medij oglašavanja.

5706-graficko-oblikovanje