Интеракција човек рачунар

Моделовање интеракције човека и рачунара. Фитов закон. Гијаров модел. Пројектовање корисничког интерфејса. Почетни дизајн интерфејса и развојни циклус интерфејса. Парадигме минималности, структуралности, конзистентности и толеранције. Навигација у апликацијама. Просторни распоред елемената интерфејса. Акције и комandе. Приказивање комплексних података, стабла, табеле, ад хок упити, димензионо моделовани подаци. Менији, хијерархије менија. Приступи визуелизацији података. Когнитивне основе претраживања података. Приступи проучавању потреба корисника рачунарског интерфејса. Методе спровођења тестирања употребљивости. Основи алата за израду интерфејса. Визуелни стилови интерфејса и естетика. Специфичности веб интерфејса. Специфичности мобилног интерфејса. Специфичности рачунарских игрица. Могућности улазно-излазног хардвера и посебна решења. Доступност рачунара. Технике евалуације исплативости улагања у унапређење употребљивости интерфејса у зависности од типа производа.

3787-interakcija-covek-racunar-racunarski-dizajn