Interakcija čovek računar

Modelovanje interakcije čoveka i računara. Fitov zakon. Gijarov model. Projektovanje korisničkog interfejsa. Početni dizajn interfejsa i razvojni ciklus interfejsa. Paradigme minimalnosti, strukturalnosti, konzistentnosti i tolerancije. Navigacija u aplikacijama. Prostorni raspored elemenata interfejsa. Akcije i komande. Prikazivanje kompleksnih podataka, stabla, tabele, ad hok upiti, dimenziono modelovani podaci. Meniji, hijerarhije menija. Pristupi vizuelizaciji podataka. Kognitivne osnove pretraživanja podataka. Pristupi proučavanju potreba korisnika računarskog interfejsa. Metode sprovođenja testiranja upotrebljivosti. Osnovi alata za izradu interfejsa. Vizuelni stilovi interfejsa i estetika. Specifičnosti veb interfejsa. Specifičnosti mobilnog interfejsa. Specifičnosti računarskih igrica. Mogućnosti ulazno-izlaznog hardvera i posebna rešenja. Dostupnost računara. Tehnike evaluacije isplativosti ulaganja u unapređenje upotrebljivosti interfejsa u zavisnosti od tipa proizvoda.

3787-interakcija-covek-racunar-racunarski-dizajn