Matematičko modelovanje poluprovodničkih komponenti

Fizika poluprovodnika. Pluprovodnički kristali. Aproksimacije srednje brzine i efektivne mase elktrona. Poluprovodnička statistika. Klasični kinetički transportni modeli. Liuvilova jednačina. Jednačina Valasova. Bolcmanova jednačina. Kvantni kinetički transportni modeli. Vignerova jednačina. Kvantna jednačina Valasova i kvantna Bolcmanova jednačina. Od kinetičkog ka modelu dinamike fluida. Drift-difuziona jednačina: prvi izvod. Drift-difuziona jednačina: drugi izvod. Hidrodinamičke jednačine. Model sferne harmonijske ekspanzije. Ograničenja vremena relaksacije. Drift-difuzione jednačine. Stanje termalne ravnoteže i granični uslovi. Statičke strujno-naponske karakteristike diode. Numerička diskretizacija stacionarnih jednačina. Jednačine energetskog transporta. Simetrizacija i entropija. Drift-difuziona formulacija. Od kinetičkih modela do modela kvantne hidrodinamike.

2973-matematicko-modelovanje-poluprovodnickih-komponenti