Metodologija istraživačkog rada

Istraživanje u umetnostima. Metodologija istraživanja kao logička disciplina. Metod ankete. Upotrebni metodi. Metod posmatranja. Metod analize sadržaja. Eksperimentalni metod. Sociometrijski metod. Induktivno i deduktivno rasuđivanje. Principi izgradnje deduktivnih teorija. Termini deduktivne teorije. Sadržajne, formalizovane i formalne teorije. Aksiome deduktivne teorije. Apriorne i empirijske deduktivne teorije. Induktivni metodi u istraživanju. Saznajne metode. Analogija. Apstrakcija, dedukcija i konkretizacija. Korišćenje dostupnih izvora.

3757-metodologija-istrazivackog-rada