Мултимедијални пројекти 2

Циљ и исход предмета

Циљ учења предмета је практична примена алата и поступака обрађених у склопу предмета Мултимедијални пројекти 1 приликом рада на конкретним пројектима. Студенти разумеју како практично да примене различите алате и поступке приликом конкретних задатака из области мултимедијалног дизајна.

Теоријска настава

Теоретска настава подразумева упознавање са међусобним односима слике, покрета, звука, текста и видеа у склопу различитих форми и њиховој примени у склопу различитих медија.

Практична настава

Практична настава подразумева примену алата и поступака обрађених у склопу предмета Мултимедијални пројекти 1 приликом рада на конкретним пројектима и примени овог типа секвенци на телевизији, филму, вебу и проширеним медијима.

1 thought on “Мултимедијални пројекти 2”

Comments are closed.