Multimedijalni projekti 2

Cilj i ishod predmeta

Cilj učenja predmeta je praktična primena alata i postupaka obrađenih u sklopu predmeta Multimedijalni projekti 1 prilikom rada na konkretnim projektima. Studenti razumeju kako praktično da primene različite alate i postupke prilikom konkretnih zadataka iz oblasti multimedijalnog dizajna.

Teorijska nastava

Teoretska nastava podrazumeva upoznavanje sa međusobnim odnosima slike, pokreta, zvuka, teksta i videa u sklopu različitih formi i njihovoj primeni u sklopu različitih medija.

Praktična nastava

Praktična nastava podrazumeva primenu alata i postupaka obrađenih u sklopu predmeta Multimedijalni projekti 1 prilikom rada na konkretnim projektima i primeni ovog tipa sekvenci na televiziji, filmu, vebu i proširenim medijima.

1 thought on “Multimedijalni projekti 2”

Comments are closed.