Multimedijalni računarski sistemi 2

Cilj i ishod predmeta

Uputiti studente u funkcionisanje složenijih multimedijalnih računarskih sistema, prevashodno kao
globalnih multimedijalnih platformi. Predmet Multimedijalni računarski sistemi 2 (uz predmet Film
i multimedija i predmet 3D animacija) treba da pruži znanja neophodna za realizaciju umetničkih i
komercijalnih projekata koji koriste veb kao medij distribucije, po uzoru na globalne multimedijalne
platforme kao što su YouTube, Apple Music, Netflix i drugi.
Student može da učestvuje u razvoju čitavog niza sistemskih i aplikativnih rešenja iz domena
multimedijalnih informacionih sistema. U stanju je da osmisli i kreira softversku i hardversku
infrastruktru za potrebe multimedijalnih sadržaja, kao i da osmisli i kreira same sadržaje koji će se
posredstvom pomenute infrastrukture prikazivati i/ili distribuirati. U stanju je da kvalitetno
prezentuje i ponudi dizajnirane multimedijalne sadržaje.

Teorijska nastava

Multimedijalne aplikacije srednje veličine; Multimedijalni sadržaj kao aktiva u digitalnoj
transformaciji; Velike multimedijalne aplikacije; Dejta centri; Sadržaj-distributivna mreža; Video
striming koncepti i platforme YouTube, Netflix, Apple Music. audio i video striming u kontekstu
mobilnih mreža; Osnovi automatske analize multimedijalnih sadržaja; Pretraživanje multimedijalnih
sadržaja; Uočavanje obrazaca u multimedijalnim sadržajima; Mogućnosti primene automatske analize
multimedijalnih sadržaja u multimedijalnom dizajnu.

Praktična nastava

U praktičnoj nastavi se na primerima studenti obučavaju za korišćenje dostupnih platformi i praktičnu
primenu tehnika koje izučavaju na teorijskog nastavi.

5731-multimedijalni-racunarski-sistemi-2