Osnovi animacije

Cilj i ishod predmeta

Cilj je da studenti saznaju osnovna načela, odnosno bazične postupke i medije izrade animacije. Cilj
predmeta je osposobljavanje studenata za istraživački rad i usavršavanje u oblasti animirane grafike.
Na kraju procesa učenja, a nakon ispunjenih predispitnih obaveza i položenog ispita, očekuje se da
studenti razumeju fenomen softverski generisane animacije. Cilj je da saznaju razvojne linije i
korelacije vrsta animacije. Uvode se u praksu dvodimenzionalne animacije. Dopunski, studenti se
informišu o odabranim ostvarenjima iz istorije animiranog filma.

Teorijska nastava

Istorija animacije; Osnovna terminologija i podela; Osnovni elementi izrade analogne i digitalne
animacije; Prostor i vreme u animaciji; Audio-vizuelna sinteza u animaciji; Upotreba ilustracije u
animaciji; Frejm po frejm animacija; Eksperiment u animaciji; Objektna animacija; Tehnike rotoskopije;
Problemi snimanja i montaže animacije; Uporedna analiza odabranih referenci iz domena (istorije)
animacije; Ostvarenja domaćih autora.

Praktična nastava

Upoznavanje tradicionalne i digitalne animacije kroz set vežbi; Osnovne funkcije programa
Dragonframe (formiranje frejma putem fotografije, vremenska linija u programu, manipulacija
animirane sekvence, rendering frejmova animiranog materijala); Frejm po frejm animacija; Animiranje
neživih predmeta; Animiranje karaktera od glinenih masa; Osnovne funkcije programa Adobe Animate
(osnovne funkcije alata i postavka scene, rad sa vremenskom linijom, povezivanje i manipulacija kadrova,
manipulacija elemenata bitmape i njihova animacija); Karakteri u animaciji; Vokalizacija karaktera;
Sinestezijski efekti.

5709-osnovi-animacije