Osnovi računarskih sistema

Cilj i ishod predmeta

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz oblasti računarskih sistema i računarske tehnike. Po završetku kursa, student ima osnovna znanja o hardveru računara kao i o organizaciji hardverskih jedinica i njihovoj povezanosti. Student je osposobljen da razume način funkcionisanja aritmetičko logičke jedinice računara kao i da koristi matematički aparat računarske aritmetike.

Teorijska nastava

Uvod u računare i računarske sisteme. Evolucija i razvojni trendovi u računarstvu. Istorijat razvoja informacionih tehnologija. Brojčani sistemi. Zapis podataka u računaru. Zapis brojeva u fiksnom zarezu. Zapis celih brojeva. Zapis binarno kodiranih dekadnih brojeva. Zapis brojeva u pokretnom zarezu. Standardi za zapis brojeva u pokretnom zarezu. Aritmetičke operacije sa brojevima u fiksnom i pokretnom zarezu. Algoritmi izvođenja aritmetičkih operacija. Zapis brojeva pomoću ostataka i označenih logaritama. Zapis nenumeričkih podataka. Logičke osnove obrade podataka. Fon Nojmanova mašina. Principi funkcionisanja digitalnih računara. Tok podataka u računaru. Mikroprocesori. Skupovi procesorskih instrukcija. Magistrale. Keš memorija. Unutrašnja memorija. Spoljašnja memorija. Ulazno/izlazni uređaji. Otkrivanje i korekcija grešaka. Višeprocesorski sistemi i sistemi sa više jezgara.

Praktična nastava

Računarska aritmetika. Centralni procesor. Skup instrukcija. Tipovi magistrala, sinhrona i asinhrona magistrala, operacije, arbitraža, primeri. Unutrašnja memorija: vrste, karakteristike, hijerarhija, implementacija, preplitanje, povezivanje. Keš: namena, principi, vrste preslikavanja, politike pisanja i zamenjivanja, unapređenja. Povezivanje sa ulazno-izlaznim uređajima: principi, tehnike, kontroleri, DMA, sistem prekida, primeri. Simbolički mašinski jezik. Prevođenje, učitavanje i izvršavanje programa. Dijagnostički alati i dijagnostičke procedure. Ispitivanje performansi računara. Instalacija, optimizacija i nadogradnja operativnih sistema.

3019-osnovi-racunarskih-sistema