Primenjena veštačka inteligencija

Cilj i ishod predmeta

Upoznavanje sa idejama koje su se pojavile tokom istraživanja i razvoja u veštačkoj inteligenciji u toku njenog pedesetogodišnjeg razvoja, a kroz ujedinjavajuću ideju inteligentnog agenta. Razumevanje načina izgradnje veštačko inteligentnih entiteta. Po završetku kursa, student ima osnovna znanja o veštačko-inteligentnim sistemima (VI). U stanju je da odredi šta se može uraditi VI pristupom. U stanju je da odredi probleme za čije rešavanje se primenjuju VI pristupi. Zna karakteristike razmatranih VI metoda. Može da predloži način rešavanja problema, a za neke probleme i da izabere i realizuje odgovarajući VI metod. Pripremljen je za uže-stručne predmete iz oblasti veštačke inteligencije i računarske inteligencije.

Teorijska nastava

Uvod u veštačku inteligenciju. Tradicionalna VI. Pojam agenta. Pretraživanje i heuristike i veze sa igricama. Predstavljanje znanja i postupci automatskog rasuđivanja. Ekspertski sistemi. Tretiranje neizvesnosti u znanju i približno rasuđivanje. Uvod u obučavanje. Nadgledano i nenadgledano obučavanje. Uvod u neuralne mreže. Perceptron i višeslojni perceptron. Plitke i duboke mreže. Autoenkoderi. Konvolucione mreže. Mreže za učenje na greškama. Rekurentne mreže. Generativne adverzalne mreže. Primena u obradi prirodnog jezika, prepoznavanju govora, prepoznavanju slika, robotici, medicini, bioinformatici, finansijama, poslovanju.

Praktična nastava

Implementacija algoritama obrađenih na predavanjima. Implementacija minimaks algoritma na primeru igre sa dva igrača. Implementacija pravila rasuđivanja ulančavanje unapred i ulančavanje unazad. Implementacija ekspertskih sistema.

1 thought on “Primenjena veštačka inteligencija”

Comments are closed.

5790-primenjena-vestacka-inteligencija