Projektovanje enterijera

Cilj i ishod predmeta

Studenti treba da ovladaju projektovanjem enterijera (cilj je da razviju znanja stečena na osnovnim studijama, te da se osposobe za timski i interdisciplinaran rad). Treba da nauče faze projektovanja, odnosno da se osposobe za učešće u izradi projektne dokumentacije. Studenti utvrđuju ili nadgrađuju znanja o koncepcijama i postupcima projektovanja enterijera. Szanaju savremene tehnologije i materijale. Osposobljavaju se za interdiciplinaran i timski rad na poslovima projektovanja enterijera, tj. za sudelovanje u pisanju projektnih elaborata.

Teorijska nastava

Tendencije u savremenom dizajnu enterijera; Arhitektura i enterijer; Projektovanje enterijera kao interdisciplinarna praksa; Timski rad na izradi projekta (saradnja sa inženjerima građevine, arhitektama, itd); Primena tehnologija u multifunkcionalnim enterijerima; Podeljene prostorne zone kao ambijenti u jednoj celini; Dizajner-projektant kao Project manager; Okupljanje tima, specifikacija resursa i podela odgovornosti; Projektovanje u odnosu na finansijska i vremenska ograničenja, te zakonske odredbe. Vrste tehničke dokumentacije (IDR, IDP, PZI, itd).

Praktična nastava

Rad na projektnom zadatku. Izrada elaborata sa kompletnom projektnom dokumentacijom (tekstualnim opisima, tehničkim i grafičkim prilozima, itd). Projekcija troškova radova i izrada Gantovog dijagrama za upravljanje vremenom.

5746-projektovanje-enterijera