Рачунарске мреже великих система

Циљ и исход предмета

Проучавање мрежних технологија намењених за велике системе и корпоративна решења: ATM, MPLS, xDSL, FTTH. Основни сервиси у широкопојасним мрежама: TriplePlay, VoIP, VPN. Изучавање протокола рутирања, multicast протокола, протокола за управљање мрежама. Пројектовање компанијских мрежа и приступних мрежа. По завршетку курса, студент има основна знања о функционисању рачунарских мрежа великих система. Оспособљен је за избор одговарајуће платформе, пројектовање и имплементацију мрежних решења за велике системе, као што су мреже великих компанија и Интернет провајдера. Самостално спроводи основна мрежна подешавања активне мрежне опреме у складу са пројектним задацима.

Теоријска настава

Предмет рачунарске мреже велих система се бави архитектуром и пројектовањем Enterprise мрежа, као и пројектовањем мрежа у ISP /Telco окружењу: пројектовањем приступних мрежа, бекхол мрежа и различитим типовима ISPCore мрежа. Методологије пројектовање рачунарских система, концепт интелигентних информационих система као и различити и економски фактори који утичу на пројектовање и имплементацију рачунарских мрежа су обрађени и теоријски и кроз различите примере. Поред IP протокола, свичинг и рутинг протокола предмет се бави имплементацијом multicast протокола, као и протоколима који се користе за надгледање и управљање рачунарским мрежама. Поред тога, предмет се бави и архитектуром дата центра, архитектуром софтверски дефинисаних мрежа, cloud computing сервисима и технологијама за виртуелизацију и оркестрацију великих система. Архитектура IoT мрежа, технологије и примери имплементације ове технологије су такође обрађени.

Практична настава

Пројектовање рачунарске мреже великог система на основу дефинисаних захтева у оквиру ’Case Study’- анализа дизајна, протокола и сервиса, мерење параметара везаних за пренос различитих апликација и сервиса. Пројектовање конвергентог система на бази дефинисаних захтева, коришћењем различитих алата. Дизајн и пројектовање полиса за квалитет сервиса у конвергентим мрежама, укључујући избор протокола, методологије, дефинисање параметара преноса. Пројектовање система за управљање, надгледање и решавање проблема у конвергентној мрежи. Групни и индивидуални рад.

1 thought on “Рачунарске мреже великих система”

Comments are closed.

3033-racunarske-mreze-velikih-sistema