Семантички wеб

Увод: структура, синтакса и семантика. Потреба за семантиком на wебу. Мета-програмирање: Мета-подаци; XML шема; XSLT; RDF. Семантика: семантика и знање; онтологије; логике; закључивање; моделовање домена; контекст. Дистрибуирано знање: класификација; протоколи засновани на знању. Технологије: алати за рад са онтологијама; програмски пакети (АПИ) за рад са онтологијама; ОWЛ. Методологије: методологије за инжењеринг онтологија; методологије за увођење система управљања знањем; методологије развоја семантичких система. Семантички системи: семантички wеб сервиси, семантички wеб портали, семантички Wики, семантички мулти-агентни системи,  семантички wеб браузери. Primeне: биоинформатика, системи за управљање документима, претраживање информација, итд.

3005-semanticki-web