Semantički web

Uvod: struktura, sintaksa i semantika. Potreba za semantikom na webu. Meta-programiranje: Meta-podaci; XML šema; XSLT; RDF. Semantika: semantika i znanje; ontologije; logike; zaključivanje; modelovanje domena; kontekst. Distribuirano znanje: klasifikacija; protokoli zasnovani na znanju. Tehnologije: alati za rad sa ontologijama; programski paketi (API) za rad sa ontologijama; OWL. Metodologije: metodologije za inženjering ontologija; metodologije za uvođenje sistema upravljanja znanjem; metodologije razvoja semantičkih sistema. Semantički sistemi: semantički web servisi, semantički web portali, semantički Wiki, semantički multi-agentni sistemi,  semantički web brauzeri. Primene: bioinformatika, sistemi za upravljanje dokumentima, pretraživanje informacija, itd.

3005-semanticki-web