Теорија детекције и модулације

Класична теорија процене параметара и детекције сигнала, временско-дискретни/векторски модели. Представљање временско-континуланих стохастичких процеса. Детекција временско-континуалних таласних облика. Процена параметара сигнала. Гаусови сигнали у АWГН. Детекција случајних процеса у присуству шума. Процена параметара случајних процеса.

2961-teorija-detekcije-i-modulacije