Upravljanje znanjem

Cilj i ishod predmeta

Predmet ima za cilj da studente upozna sa savremenim metodama, softverskim konceptima i alatima za upravljanja tokovima znanja u organizaciji. Student je ovladao metodama, konceptima i softverskim alatima za upravljanje znanjem u organizaciji. Student je kompententan da u daljem obrazovanju i radu u realnom okruženju analizira i kreira rešenja koristeći najsavremenije metode i softverske alate za upravljanje znanjem.

Teorijska nastava

Podaci, informacije i znanje. Znanje i njegova funkcija u društvu. Definicija znanja o određenom domenu kao skup podataka i njihove semantike. Metapodaci kao sredstvo za opis semantike podataka. Organizacija metapodataka u rečnike i ontologije. Odvojeno pamćenje podataka i metapodataka: relacioni model. Zajedničko pamćenje podataka i metapodataka: XML, sematički veb, objektni i dokument modeli. Predstavljanje znanja u NoSQL bazama podataka. Preslikavanje semantike podataka i procesa pri povezivanju informacionih sistema različitih preduzeća. Otkrivanje znanja u podacima i poslovna analitika. Mape znanja i vizuelizacija. Upravljanje znanjem u organizacijama. Znanje o organizaciji u ERP sistemima. Sistemi za podršku odlučivanju. Dokumentacioni i workflow informacioni sistemi. Saradnja i razmena znanja: Groupware. Organizacija znanja o potrošačima – CRM sistemi. Intranet portali za memorisanje i pretraživanje znanja: Wiki. Organizaciono učenje. Portali za e-učenje. Vrednosne mreže i intelektualni kapital organizacije.

Praktična nastava

Analiza mogućnosti alata za upravljanje znanjem: integracija, pretraživanje, oganizacija sadržaja, distribucija znanja, klasifikacija informacija, dozvola pristupa, sistem izveštavanja, skalabilnost. Čuvanje i pristupanje znanju. Skladišta podataka. Sistemi za upravljanje bazama podataka. Semantičko mapiranje. Data mining i OLAP kocke. Prezentacioni alati. Sistemi za podršku u odlučivanju. Inteligentni agenti. Grupno uređivanje i objavljivanje dokumenata. Sistemi za upravljanje sadržajima. Sistemi za upravljanje dokumentima. Alati za zajednički rad. Groupware sistemi alati za komunikaciju i kolaboraciju. Društvene mreže. Primeri alata otvorenog koda.

5754-upravljanje-znanjem