Визуелизација података

Циљ и исход предмета

Сензибилизирати студенте на могућности и значај визуелизације података. Спремност на коришћење визуелизације ради презентовања произвољних података, ради анализе података и ради визуелног рударења података са циљем синтетизовања нових сазнања. Способност коришћења језика Р, Javascript-а и алтернативних решења отвореног кода за потребе визуелизације.

Теоријска настава

Визуелно рударење података. Примери визуелног рударења података. Оутлајери, обрасци, трендови. Основи креирања презентационе графике помоћу Р, несумњивог стандарда и моћног алата за разне апликације за визуелизацију. Могућности Javascript-а у визуелизацији. Друга решења отвореног кода. Детаљни и комплетни примери кода за графике са линијама и стубићима, за пирамиде становништва, Лоренцове криве, бокс плотове, распршене плотове, временске серије, радијалне полигоне, гантограме, топлотне мапе, бамп графике, мозаичке и балонске графике, картограме, акорд-дијаграме, као и низ различитих врста тематских графика, а који могу бити креирани помоћу Р-овог основног графичког система. Визуелизација друштвених мрежа. Параметри друштвене мреже. Алат отвореног кода Gephi.

Практична настава

У Р-у и другим проучаваним алатима студенти визуелизују добијене податке, као и податке које сами скрејпују. Студенти пореде добијена решења и вежбају се да процењују њихову употребљивост.

5755-vizuelizacija-podataka