др Горан М. Ракочевић

 • Избор у звање 2019. Рачунарски факултет, Интелигентни системи
 • Докторат 2015. Електротехнички факултет у Београду, Рачунарска техника и информатика
 • Диплома 2007. Електротехнички факултет у Београду, Рачунарска техника и информатика

Горан Ракочевић је рођен 30.05.1983. у Београду, где је завршио основну школу и Четврту гимназију. Дипломирао је на Електротехничком факултету Универзитета  у Београду, одсек за рачунарску технику и инфроматику 2007. године. На истом факултету је и докторирао 2015. године, са дисертацијом ”Машинско учење у бежичним сензорским мрежама”. У току докторских студија био је сарадник на више међународних пројеката у склопу Седмог оквирног програма Европске Уније: FP7-ProSense, FP7-ArtReat, FP7-Balcon. Од 2011. до 2013. године радио је као истраживач сарадник на Математичком институту Српске академије наука и уметности, у оквиру пројекта ”III 44006: Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању.” Од 2013. године је радио у фирми Seven Bridges Genomics Inc., прво као биоинформатичар (до 2016. године), а потом као инжењер у оквиру одељења за развој и истраживања. Од 2017. руководи истраживањима у области компутационе имунологије и применом машинског учења у медицинској хемији у оквиру компаније Totient. Од 2019. године ради у звању доцента на Рачунарском факултету.

 1. L. Stojanović, M. Popović, N. Tijanić, G. Rakočević, M. Kalinić, “Improved Scaffold Hopping in Ligand-based Virtual Screening Using Neural Representation Learning“, Journal of Chemical
  Information and Modeling, 60(10):4629-4639, 2020.
 2. G. Rakocevic, V. Semenyuk, W. Lee, et al. Fast and accurate genomic analyses using genome graphs, Nature Genetics 51:354–362, 2019.
 3. B. Toptaş, G. Rakocevic, P. Kómár, D. Kural, Comparing complex variants in family trios, Bioinformatics, 34(24):4241–4247, 2018.
 4. I. Marjanovic, et al. Parallel targeted next generation sequencing of childhood and adult acute myeloid leukemia patients reveals uniform genomic profile of the disease. Tumor Biology 37.10:13391-13401, 2016.
 5. M. Todorovic Balint, et al Gene mutation profiles in primary diffuse large B cell lymphoma of central nervous system: next generation sequencing analyses. International journal of molecular sciences 17.5:683, 2016.
 6. E. Milosevic, et al. Higher expression of IL-12Rβ2 is associated with lower risk of relapse in relapsing–remitting multiple sclerosis patients on interferon-β1b therapy during 3-year follow-up.
  Journal of Neuroimmunology 287:64-70, 2015.
 7. G. Rakocevic, Z. Tafa, V. Milutinovic. A novel approach to data mining in wireless sensor networks, Ad Hoc and Sensor Wireless Networks, 22.1-2:21-40, 2014.
 8. S. Vujičić-Stanković, et al. A Classification of Data Mining Algorithms for Wireless Sensor Networks, and Classification Extension to Concept Modeling in System of Wireless Sensor Networks Based on Natural Language Processing. Advances in Computers 90:223-283, 2013.
 9. M. Flynn, O. Mencer V. Milutinovic, G. Rakocevic, P. Stenstrom, R. Trobec, M. Valero,Moving from Petaflops to Petadata, Communications of the ACM, 56(5):39-42, 2013.
 10. Z. Tafa, G. Rakocevic, D. Mihailovic, V. Milutinovic, Effects of Interdisciplinary Education on Technology-Driven Application Design. IEEE Transactions on Education, 54(3):462-470, 2011.

6150-dr-g-r-n-r-c-vic