др Лазар Б. Карбунар

Избор у звање: 2019. Рачунарски факултет – Београд, Електротехника, електроника, рачунарство
Докторат: 2016. Електротехнички факултет – Београд, Електроника
Магистарска теза: 2008. Електротехнички факултет – Београд, Електроника
Диплома: 2003. Електротехнички факултет – Београд, Електроника

Лазар Карбунар је рођен 24. августа 1979. у Панчеву. Од 1994 живи у Панчеву где је 1998. завршио Гимназију „Урош Предић”. Електротехнички факултет у Београду је уписао 1998, смер Електроника. Дипломирао је 05.11.2003. Титулу магистра електротехничких наука је стекао 16.07.2008 на истом. Титулу доктора електротехничких наука је стекао 18.02.2016 на Електротехничком факултету у Београду одбранивши докторску тезу под насловом „Утицај динамичке поларизације на интеракцију наелектрисаних честица са угљеничним наноцевима у двофлуидном хидродинамичком моделу“, ментор проф. др Милан Тадић. У периоду 2004-2016 ради на Електротехничком факултету Универзитета у Београду као асистент. У току овог периода учествовао је у спровођењу наставе на Катедри за електронику извођењем рачунских и лабораторијских вежби на великом броју предмета Катедре углавном из области дигиталне електронике. У току радног ангажовања учествовао је у неколико пројеката везаних за развој и усавршавање индустријских постројења имплементацијом оригиналних софтверских и хардверских решења, аутоматизацијом процеса као и развојем микропроцесорских модула. У периоду 2016-2019 ради на Електротехничком факултету у оквиру Истраживачког центра. У оквиру научних интересовања бавио се суперпроводним структурама, изучавањем појава у карбонским наноцевима и графенским структурама у оквиру сарадње са Институтом за нуклеарне науке „Винча“ као и развијањем фрејмворка за анализу и валидацију квалитета преноса видео сенквенци преко класичне интернет инфраструктуре. Године 2019 изабран је за доцента на Рачунарском факултету у Београду где је и запослен од 2019. На истом факултету спроводи наставу из неколико предмета везаних за аналогну и дигиталну електронику.

1. V. Despoja, I. Radović, L. Кarbunar, A. Кalinić, Z. L. Mišković „Wake potential in graphene-insulator-graphene composite systems“ Physical Review B 100 (2019) 035443 (1-17).

2. V. Despoja, I. Radović, L. Кarbunar, Z. L. Miškovic ”Wake Effect due to Excitation of Plasmon-Phonon Hybrid Modes in a Graphene-Sapphire-Graphene Structure by a Moving Charge” Proc. 29th SPIG, Belgrade (2018) 82-85 (ISBN 978-86-7306-146-7).

3. I. Radović, V. Despoja, L. Кarbunar, Z. L. Mišković “Wake effect in the interaction of an external charged particle with a graphene-sapphire-graphene structure due to excitation of plasmon-phonon hybrid modes” Bucharest CA 15107 Fall Meeting on Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Programme and Abstract Book, September 6 – 7, 2018 Bucharest, Romania.

4. Despoja Vito, Đorđevic Tijana, Кarbunar Lazar, Radović Ivan, Mišković Zoran, „Ab initio study of the electron energy loss function in a graphene-sapphire-graphene composite system“, PHYSICAL REVIEW B, (2017), vol. 96 br. 7. (ISSN: 1098-0121) (DOI: 10.1103/PhysRevB.96.075433).

5. L. Кarbunar, D. Borka, I. Radović ”Carbon nanotubes characterization by channeled fast ions spatial and angular distribution fingerprints” Proc. 5th MECO, Bar, Montenegro (2016) 68-71

6. T. Đorđević, L. Кarbunar, V. Despoja, I. Radović, Z. L. Mišković ”Plasmon-phonon hybridization in layered structures including graphene” Proc. 28th SPIG, Belgrade (2016) 154-157

7. L. Кarbunar, D. Borka, I. Radović, Z. L. Mišković, “Image potential in the interaction of fast ions with carbon nanotubes: A comparison between the one- and two-fluid hydrodynamic models,” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, vol. 358, pp. 82-87, Sep. 2015. (IF = 1.266) (ISSN: 0168-583X) (DOI: 10.1016/j.nimb.2015.05.041).

8. L. Кarbunar, D. Borka, I. Radović, “Image potential and stopping force in the interaction of fast ions with carbon nanotubes: The extended two-fluid hydrodynamic model,” Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, vol. 366, pp. 83-89, Jan. 2016. (IF = 1.266) (ISSN: 0168-583X) (DOI: 10.1016/j.nimb.2015.10.033).

9. L. Кarbunar, D. Borka, I. Radović, Z. L. Mišković “Channeling of fast ions through the bent carbon nanotubes: The extended two- fluid hydrodynamic model“ Chinese Physics B 25 (2016) 046106 (1-10) (ISSN: 1674-1056) (DOI: 10.1088/1674-1056/25/4/046106).

10. M. Milic, N. Lazarov, L. Кarbunar, “Influence of Ortho-II structural phase on the 60 К plateau formation in YBa2Cu3O6+x,” PHYSICA C, vol. 476, pp. 63-67, Jun, 2012.

6100-dr-lazar-b-karbunar