Студент Марко Бојић одбранио је дипломски рад на тему „Развој апликација за здравство у отвореном фрејмворку Spring“

Студент Рачунарског факултета Марко Бојић је у уторак, 26. децембра 2023. године одбранио дипломски рад на тему Развој апликација за здравство у отвореном фрејмворку Spring пред комисијом коју су чинили ментор др Душан Вујошевић и члан др Јелена Васиљевић.

У уводу свог рада Марко је истакао следеће:

Развој информационих технологија, на крају двадесетог века, довео је до промена у целокупном друштвеном систему. Готово да не постоји област људског деловања без утицаја информатике. Узимајући то у виду, већина научника поставила је теоријски став по којем се савремена друштва поистовећују са “информатичким друштвом”. Технолошке иновације неминовно су довеле до смене индустријског друштва у ново “информатичко друштво”.


Информатика је, као научна дисциплина, присутна у свим областима друштвеног развоја, без обзира да ли је реч о привредним или непривредним делатностима. У подручју здравственог система, почетком двадесетог века, појављује се научна дисциплина под именом медицинска информатика, тај термин временом бива замењен појмом здравствена информатика. – закључио је Марко.

Фотографије са одбране доступне су у галерији.