Teme seminara 2016

Nauka o tajnom pisanju – kriptografija i šifrovanje, prof. dr Đorđe Babić

Učenici uče kako se alfanumerički karakteri mogu upotrebiti za kodovanje tekstova u cilju zabave. U okviru predavanja predstaviće se principi kodovanja, ilustrovaće se pravljenje specifičnog koda sa ograničenim brojem simbola. Biće objašnjeno kako rade prosti simetrični kodovi, i kako se mogu razbiti. U okviru predavanja biće prikazane i objašnjene animacije poznatih istorijski algoritama šifrovanja kao što su mašina Enigma, i DES šifarski postupak.

Primena veštačke inteligencije na igrama, msc. Branislav Milojković

Veštačka inteligencija kao oblast istraživanja postoji isto toliko dugo koliko i računarska nauka. Silni pomaci su napravljeni od njenog nastanka, ali još uvek nismo došli do mašina koja se ponašaju identično kao ljudi. Na predavanju će biti diskusije o tome kako možemo da definišemo veštačku inteligenciju, koji su centralni problemi veštačke inteligencije, i pogledaćemo konkretne primere veštačke inteligencije u akciji, konkretno, u igranju antičke kineske igre go. Ova igra će se pokazati kao trenutno jedna od najinteresantnijih arena za borbu između čoveka i mašine.

Uvod u digitalne komunikacije, prof. dr Desimir Vučić

Izlažu se principi i karakteristike digitalnih komunikacionih sistema. Posebno su analizirane osnovne teoreme u digitalnim komunikacijama. Razmatraju se ograničenja i izazovi koja nameću digitalne komunikacije, sa gledišta teorije informacija i fizičke tačke gledišta.

Digitalna obrada slike, Nemanja Tonić, MDCS

Digitalna obrada slike, predavanje Nemanje Tonića iz MDCS-a

Nove tehnologije u službi filmskih efekata, Bogdan Amidžić, Crater Studio

Učenici uče kako se alfanumerički karakteri mogu upotrebiti za kodovanje tekstova u cilju zabave. Predstavićemo kako izgleda arhitektura jednog standardnog studija za vizuelne efekte (VFX), sa aspekta softvera i hardvera. Pokazaćemo kako najnovije tehnologije poput GPU procesiranja, cloud computing-a i mašinskog učenja mogu da se primene u VFX industriji, a zatim ćemo se osvrnuti na razlike između next gen video igara i filmskih efekata, njihove sličnosti i međusobne uticaje.

Game Development, Dejan Pekter, Nordeus

Predavanje na temu Game Development, a prisutni učesnici će moći da čuju o razvoju igara nekada i sada i kako se to radi u kompaniji Nordeus.

Radionica – računarske mreže, msc. Dunja Majstorović, Neven Nikolić

Kratak uvod u računarske mreže i simulacija komunikacije između umreženih uređaja. Konfiguracija i testiranje virtuelne računarske mreže u simulatoru.

Računarsko inženjerstvo, mr Ivan Babović

Računarsko inženjerstvo (Computer Engineering) obuhvata oblasti računarskog hardvera i softvera, projektovanja i implementacije računarskih mreža, integracije hardvera i softvera. Projektovanje i programiranje paralelnih, distribuiranih i sistema specijalne namene, mobilnih sistema i servisa, kao i projektovanja sistema sa ugrađenim računarima su savremeni pravci dinamičnog razvoja računarskog inženjerstva.

Steganografija: skrivanje poruke u slici ili zvučnom zapisu, msc. Milan Tomić

Kratak istorijski pregled načina sakrivanja poruka tako da ne izazovu pažnju, fizička steganografija. Osvrt na neke tehnike digitalne steganografije i praktični primeri sakrivanja poruka u multimedijalnim fajlovima.

Humanoidna i personalna robotika – stanje i bliska budućnost, prof. dr Miloš Jovanović

Roboti danas i sutra. Koliko smo daleko od personalnih robota. Koliko je robot sličan čoveku. Može li robot da naudi čoveku. Treba li se plašiti robota. Ima li pitanja bez odgovora u robotici.

Demonstracija slabosti bežične mreže i prikaz šta se sve nalazi u „vazduhu“, msc. Petar Bojović

Saznajte šta se sve nalazi u nevidljivom prostoru koje nas okružuje. Razni signali u vidu talasa se nalazi svuda u našoj okolini. Sada, uz pomoć tehnologije možemo videti kako oni izgledaju a možda i saznati šta rade. Zbog svoje prirode širenja, ovakav prenos signala je prilično nesiguran kada je potrebno preneti neku poverljivu informaciju. Pokazaćemo koliko je potencijalno ugrožena informacija u javnom resursu kao sto je vazduh.

Radionica – programiranje u C++, Lazar Milenković, Jovana Todorović

Uvodni kurs u C++ kroz praktičan rad na BubbleBee sajtu.

Poslovni softver – trikovi, Igor Mijatović

Brzo rešavanje kompleksnih problema u Word-u i Excel-u, upotreba Mailings-a i formi, povezivanje dokumenata.

Semantičko označavanje internet strana, prof. dr Snežana Popović

„Semantičko označavanje“ je standardni način da se označi sadržaj internet strana na način da ga mašine (roboti, paukovi) mogu razumeti. Kada veb strane sadrže semantički označene podatke, Google i druge mašine za pretraživanje mogu da koriste te podatke da indeksiraju sadržaj bolje, i predstave ih na vidljiviji način u rezultatima pretrage, na primer, preko Rich Snippets, Breadcrumbs, ili Sitelinks Search Box-a. Fokus predavanja je na upotrebi MicroData i JSON-LD formata za semantičko označavanje veb strana.

Prepoznavanje govora, prof. dr Stevan Milinković

Principi računarskog prepoznavanja govora zavisno i nezavisno od govornika. Modelovanje govora. Digitalizacija i obrada akustičkog signala. Vektori svojstava akustičkog.

Sonogram: Vizuelni prikaz zvuka i promena zvučnog spektra, prof. dr Ivan Elezović

Uskoro opširnije…

Fotografija: medij, Katarina Šoškić

Kroz primere iz istorije i lične prakse približićemo učesnicima seminara različite mogućnosti pristupa mediju fotografije i njenoj upotrebi zavisno od konteksta u kom se koristi. Obuhvatićemo različita polja od portreta i mode u komercijalnoj i naručenoj fotografiji do tzv. umetničke fotografije i različitih načina reprezentacije. U tom smislu dotaći ćemo se i šire tematske celine štampanih i digitalnih medija gde fotografija zauzima veoma važno mesto. Najzad, akcenat na predavanju će biti na isticanju mogućnosti promišljanja kroz medij fotografije i upotrebi fotografije kao alata pri istraživanju tema od šireg društvenog značaja.

50 godina video igara: tehnologija i razvoj, msc. Aleksandar Stančić

Pogled na jednu od najzanimljivijih i najdinamičnijih grana IT-a, koja već preko 50 godina nudi nova iskustva sve široj publici i gura tehnologiju napred. Analiza hardvera i tehnika programiranja kroz generacije i šta možemo naučiti iz svake, koje su inovacije dovele grafiku, zvuk i interakciju do današnjeg nivoa, i kuda će dalje otići u budućnosti.

Računarski dizajn: pojam, istorijske reference i savremene tendencije, Nenad Malešević

Sintagma „Računarski dizajn“ označava sve računarske prakse projektovanja za grafičku proizvodnju, kao i prakse kreiranja interaktivnih računarskih medija u čijim je osnovama digitalna fotografija, ilustracija ili animacija. Auditorijum će se upoznati sa interdisciplinarnim pristupima dizajnu, te sa dizajnom kao metamedijskom praksom. Iniciraćemo kritičku raspravu pojmova poput: „umetnost“, „moda“, „lepo“, „korisno“ itd, i to na osnovu analize referenci iz domena likovne umetnosti, grafičkog dizajna, filma i fotografije.

Borba vremena i rezultata, Sergej Grivcov, Devana

Da bi se nešto uradilo kvalitetno potrebno je puno vremena, veoma često to vreme nije dostupno. Kako se boriti sa ovim problemom kao neko ko je počeo da se bavi razvojem softvera.

3948-teme-seminara-2016