Teme seminara 2017

Poseta IT kompanijama

Na seminaru će biti organizovane dve posete vodećim IT kompanijama u Srbiji. U pitanju su MDSC (Microsoft Development Centar Serbia) i GoDaddy. Učesnici će imati prilike da se bolje upoznaju sa radom u IT industriji, upoznaju inženjere koji su samo par godina stariji od njih i steknu sliku o tome kako izgleda raditi kao IT stručnjak u Srbiji.

Virtuelna realnost, Filip Stanisavljević, Google, UK

Virtuelna Realnost: Cardboard, Daydream i šta nas čeka.

Vizuelni efekti – kreativna primena koda u digitalnoj umetnosti, Vladan Vasiljević Điri, Crater Studio

Novi trendovi i tendencije u VFX i gejming industriji.

Priprema mrežnih kablova, Dunja Majstorović, Računarski fakultet

Praktična demonstracija krimpovanja UTP kabla, kategorije 5e. Upotreba krimp-klešta i testera.

Steganografija: skrivanje poruke u slici ili zvučnom zapisu, Milan Tomić, Računarski fakultet

Kratak istorijski pregled načina sakrivanja poruka tako da ne izazovu pažnju, fizička steganografija. Osvrt na neke tehnike digitalne steganografije i praktični primeri sakrivanja poruka u multimedijalnim fajlovima.

Računarski dizajn: pojam, istorijske reference i savremene tendencije, mr docent Nenad Malešević, Računarski fakultet

Auditorijum će se upoznati sa interdisciplinarnim pristupima dizajnu, te sa dizajnom kao metamedisjkom praksom. Iniciraćemo kritičku raspravu pojmova poput: „umetnost“, „moda“, „lepo“, „korisno“ itd, i to na osnovu analize referenci iz domena likovne umetnosti, grafičkog dizajna, filma i fotografije.

Kriptografija sa javnim ključem, dr Đorđe Babić, Računarski fakultet

Kriptografija, ili šifrovanje, je naučna disciplina koja se bavi tajnim pisanjem i prenosom informacija. Jedna od najpopularnijih metoda zaštite tajnosti, ali i autentičnosti podataka zasnovavana je na asimetričnom algoritmu RSA. Ovaj algoritam koristi dva ključa, javni koji je dostupan svim učesnicima u kominikaciji, i privatni koji je skriven od ostalih učesnika u komunikaciji, ali je matematički povezan sa javnim. Sigurnost RSA algoritma se ogleda u složenosti faktorizacije velikih brojeva na proste činioce. Polaznici će se upoznati na zanimljiv način sa primenom prostih brojeva, biće im ilustrovani načini šifrovanja i dešifrovanja, kao i softverska simulacija RSA algoritma.

Programi koji uče – od teorije do prakse, dr Bojana Dimić Surla, Računarski fakultet

Mašinsko učenje je oblast veštačke inteligencije koje danas ima najveću praktičnu primenu. Neke od primena su prepoznavanje rukom pisanog teksta, prepoznavanje lica, razumevanje jezika, detekcija spamova i rizičnih bankarskih transakcija. Otkrivamo neke od tehnika kojima se realizuju programi koji imaju sposobnost da “nauče” kako da rešavaju ove probleme.

Iskoristi potencijal najzastupljenijeg softvera, Igor Mijatović, Računarski fakultet

Šta sve možemo da uradimo u Word-u i Excel-u, a nikad nam niko nije pokazao. Pravljenje formi, cirkularnih pisama i upotreba formula, obrada podataka.

Šta su strukturni podaci i zašto su oni važni za optimizaciju sajtova?, dr Snežana Popović, Računarski fakultet

SEO (Search Engine Optimization) predstavlja skup metoda i tehnika, koje olakšavaju mašinama za pretraživanje (Google, Bing, Yandex i druge) da kategorizuju, indeksiraju, pronađu i rangiraju veb sadržaje. Poslednjih godina, očekivana aktivnost SEO je semantičko označavanje veb strana, dopunom pojmovima koji opisuju sadržaj strane i koji se upisuju u izvorni kôd same strane. Google i druge mašine za pretraživanje mogu da koriste upisane semantičke podatke da bi sadržaj veb strane bolje indeksirale i da bi ga kreativnije predstavile u rezultatima pretrage, koristeći: Rich Cards, Breadcrumbs, ili Sitelinks Search Box. Fokus predavanja je na upotrebi JSON-LD formata i rečnika Schema.org za ugrađivanje semantičkih, struktuiranih podataka u veb strane.

Primena mikrokontrolera u savremenim namenskim sistemima, Dušan Obradović, Računarski fakultet

Predavanja o razvojnim platformama mikrokontrolera. U pitanju su Arduino, Raspberry pi, ARM arhitektura i drugo. Imaju raznoliku prakticnu primenu i zgodni su za pocetnike da se upoznaju sa konceptom programiranja mikrokontrolera.

Primeri programa za prediktivnu analitiku, dr Dušan Vujošević, Računarski fakultet

Prediktivna analitika je uzbudljiva oblast koja kombinuje tehnike iz domena kao što su statistika zaključivanja, veštačka inteligencija, dejta majning i obrada velikih podataka. Na predavanju će biti prikazano nekoliko programa razvijenih za potrebe prediktivne analitike.

Grafovi i primene, dr Irena Jovanović, Računarski fakultet

Nije moguće utvrditi kada su tačno ljudi počeli da koriste dijagrame, koje danas nazivamo grafovima, za slikovit opis problema. Prema nekim izvorima, 1936. godina, kada je Denes Konig objavio monografiju Teorija konačnih i beskonačnih grafova, može se smatrati trenutkom zasnivanja teorije grafova kao samostalne matematičke discipline. Tada je termin graf ušao u opštu upotrebu, i tada počinju prva intenzivnija istaživanja u ovoj oblasti koja su doprinela da graf od pomoćnog crteža postane jedan od osnovnih matematičkih pojmova. Elastičnost i adaptivnost aparata teorije grafova omogućava da se brojni problemi u najrazličitijim naučnim disciplinama rešavaju određenim grafovskim tehnikama. Tako grafove susrećemo u hemiji, fizici, biologiji, sociologiji i računarstvu. Primena teorije grafova i njenih metoda zauzima značajno mesto u i teoriji električnih kola, teoriji konačnih automata, operacionom istaživanju, i slično. Na predavanju će, između ostalog, biti reči o nekim od najstarijih poznatih problema koji su u vezi sa grafovima, kao što su problem kenigsberških mostova, problem osam dama, problem četiri boje i neki problemi prebrojavanja grafova. Elementi teorije grafova biće povezani sa drugim matematičkim disciplinama, odnosno objektima, kao što su binarne relacije, funkcije, iskazne formule, Haseovi dijagrami, varijacije, i drugo.

Razvoj dinamičkog veba sajta za 45 min, Nemanja Radosavljević, Računarski fakultet

Milioni blogova i web sajtova koriste neko od CMS rešenja kao što su WordPress ili Joomla. Ovo su ubedljivo najpopularnije platforme za izradu web sajtova. Koriste ga Yahoo!, Ford, Samsung, New York Times, Sony i mnogi drugi. Prikazaćemo kako osnovni sajt možete da napravite za vrlo kratko vreme, a da pritom ne fali nista od funkcionalnosti koje imaju sajtovi za čiji razvoj je potrošeno mnogo više vremena.

Primena veštačke inteligencije u igranju igara, Branislav Milojković, Računarski fakultet

Na ovom predavanju ćemo se upoznati sa problemom veštačke inteligencije, i videti kako se on manifestuje u oblasti igranja igara. Diskutovaćemo na koje sve načine igranje igara može da se primeni na rešavanje konkretnih problema. Pored diskusije, biće opisani neki od najsavremenijih algoritama koji se primenjuju u ovoj oblasti.

Emocionalna robotika, od robota ka čoveku i nazad, dr Miloš Jovanović, Računarski fakultet

Odnos robota i ljudi u budućnosti. Mogu li roboti da iskazuju emocije. Kako roboti mogu da prepoznaju emocije kod čoveka. Šta su u stvari emocije i zašto je važno da mašina prepoznaje i prilagođava sebe emocijama ljudi.

Predračunarsko doba i tehnike računanja, dr Miroljub Zahorjanski, Računarski fakultet

Tema „Predračunarsko doba i tehnike računanja“ se bavi ljudskim potrebama za računanjem, najranijim oblastima sa primenom računanja i prvom, manuelnom erom u toj oblasti. Preko naprava kave su abacus, logaritmar ili šiber, logaritamske tablice, te metoda za otklanjanje grubih grešaka računanja, prezentacija vodi sve do pojave prvog mehaničkog kalkulatora iz 1623. godine.

Programerski raj – Od ideje do implementacije internet aplikacije, Predrag Ignjatović, NetCast

Kako napraviti cloud veb aplikaciju od početka, koristeći moderne jezike i alate Spring, Angular, MongoDB. Ceo proizvod zatim leti u oblake na NetCast klaud odakle je dostupan svim korisnicima širom sveta.

Kako se prave igre i ko vam je za to potreban, Ivan Smolović, Nordeus

Opis teme: uvod o Nordeus-u, proces pravljenja igara – od skice do krajnjeg proizvoda, usmerenje – koji profili ljudi učestvuju u procesu pravljenja igara, vrednost praktičnog iskustva u toku školovanja.

 

4193-teme-seminara-2017