Додела диплома

Дипломе свршеним студентима свих студијских програма додељују се два пута годишње: средином новембра (на дан факултета) и средином маја (од 2018. године).

Овом приликом додељују се похвалнице и награде истакнутим студентима на многобројним такмичењима у земљи и иностранству.

4761-dodela-diploma