Konferencija ETRAN 2011

Ove godine, 55. Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku ETRAN 2011 održava se u periodu od 6. do 9. juna u Banji Vrućici, kod Teslića, Republika Srpska, BiH.

Na konferenciji će biti predstavljen rad diplomiranog studenta Računarskog fakulteta Ivana Ristića koji je pod mentorstvom profesora  dr. Nataše A. Kablar objavio rad pod nazivom „Geografski informacioni sistem: Istorija razvoja, definicija, podela, teorije i metodologije razvoja, aplikacije i primeri korišćenja ArcGiS 10“. Dr. Nataša A. Kablar  će predstaviti i svoj rad „Singulary Impulsive Dynamical Model of Accute Immyne Response“. Radovi su izuzetno ocenjeni i biće izloženi u četvrtak 9. juna 2011. godine u 11 časova u sesiji Matematičke metode u veštačkoj inteligenciji.

Na konferenciji učestvuje i profesor Računarskog fakulteta dr. Desimir Vučić sa radom: “Ciklična spektralna analiza OFDM/QAM signala sa ciklostacionarnom signaturom”, u saradnji sa: Miljkom Erićem, Elektrotehnički fakultet, Beograd i Ivanom Pokrajcem, Vojnotehnički institut, Beograd.

Više informacija o konferenciji ETRAN možete naći na sajtu etran.etf.bg.ac.rs

1729-konferencija-etran-2011