RAF na BMASmartC 2020 konferenciji u Lisabonu

Računarski fakultet učestvuje na prvoj konferenciji o inovativnim poslovnim modelima i aplikacijama za pametne gradove koja će se održati u Lisabonu. Konferencija pod nazivom „BMASmartC“ održaće se od 8. do 10. oktobra 2020. godine. RAF je, pored Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda i NOVA Information Management School u sklopu Univerziteta NOVA u Lisabonu, dobio ulogu organizatora konferencije.

RAF će predstavljati dr Snežana Popović (Organizing committee) i dr Miloš Radenković (Academic coordination).

O konferenciji:

Zbog rasta gradskog stanovništva i brze urbanizacije širom sveta, od suštinske je važnosti izgradnja harmonije između prostornih, socijalnih, ekonomskih i ekoloških aspekata grada i njihovih građana. Ova sinergija može se uspostaviti razvojem pametnih gradova sa sledećim ciljevima: olakšavanje života građanima razvijanjem pametnih okruženja (pametne zgrade, pametne učionice, pametne kancelarije, pametni tržni centri, pametna proizvodnja, itd.); ušteda u potrošnji energije pomoću pametnih mreža; smanjenje zagađenja okoline (smanjenje potrošnje goriva i emisije štetnih gasova, pametno recikliranje otpada, smanjenje zagađenja bukom); pružanje efikasnijih transportnih sistema; povećanje BDP-a i dohotka po glavi stanovnika; optimizacija ulaganja u pametnu infrastrukturu; pružanje usluga u realnom vremenu i brz pristup vladi i njenim politikama; omogućavanjem učešća građana, poboljšanja demokratije i pristupa kulturi i boljeg kvaliteta života uopšte. Kvalitet pametnog grada obično se zasniva na njegovih šest komponenti: pametnom okruženju, pametnom kvalitetu života, pametnoj ekonomiji, pametnoj mobilnosti, pametnim komunalnim uslugama i pametnoj e-upravi.

Glavni cilj ove konferencije je razvoj inovativnih poslovnih modela za svaku od ovih komponenti pametnog grada sa fokusom na korišćenje: tehnologije (Internet stvari, mobilne tehnologije, veb tehnologije, računari u oblaku i veliki podaci, blockchain tehnologije, veštačka inteligencija, mašinsko učenje, virtuelna stvarnost, proširena stvarnost) i razvoj usluga i aplikacija za pametne gradove i marketinške strategije za podizanje svesti i promociju novih usluga i aplikacija u pametnom gradu.

Pozvani su profesionalci, naučnici i istraživači da pošalju svoj rad na polju inovativnih poslovnih modela, marketinških strategija i IT aplikacija za razvoj pametnih gradova.

5881-raf-na-xa-bmasmartc-xa-2020-konferenciji-u-lisabonu